Ira Tuba

Nastavnica informatike i računarstva i ICT starters

Osnovne akademske studije završila je na Fakultetu za kompjuterske nauke, Megatrend univerziteta, a master na Fakultetu za informatiku i računarstvo Singidunum univerziteta, gde je upisala i doktorske studije. 

Pored ostalog, radila je na projektovanju veb sajtova koji služe za razmenu materija i predavanja na visokoškolskim ustanovama, držala časove iz oblasti računarstva i matematike, pojedinačno i u grupi. Učestvovala je na brojnim međunardnim konferencijama, seminarima i pisala naučne radove. 

Sebe smatra posvećenom, komunikativnom i preciznom osobom.