Maja Erić
Nastavnica tehnike i tehnologije i robotike

Maja je strukovni inženjer informacionih tehnologija i strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva. Diplomirala je na Visokoj školi strukovnih studija u Aranđelovcu. Na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija stekla je diplomu inženjera informacione tehnologije i sistema, a na istoj ustanovi je zavšrila master studije elektrotehničkog inženjerstva.

Ima bogato iskustvo u finansijskom menadžementu, administraciji baza podataka, a aktivnosti koje je obavljala često su bile na međunarodnom planu. Pored ostalog, radila je u nemačkom DAT TEL System – kompaniji za telekomunikacijske i informacione sisteme i kao referent fakturisanja u JKSP Topola.

Poseduje Licencu za profesionalno upravljanje Poslovne Komore Srbije u Beogradu.