Kristina Ranković

/ / Uncategorized / 06.09.2021
Kristina Ranković
Učiteljica

Učiteljica Kristina Ranković diplomirala je i završila master studije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalno iskustvo i usavršavanje stekla je u radu sa decom još u toku studija, u produženom boravku „Super ego” i u Osnovnoj školi „Jovan Sterija Popović” na Novom Beogradu.

Kristinu rad sa decom ispunjava i tu svoju energiju prenosi na decu, budeći kod njih želju za učenjem. Ona smatra da se u svakom detetu može probuditi interesovanje za sticanje novih znanja ako mu se pristupi na odgovarajući način. Na decu prenosi pozitivan i inovativan stav prema učenju.