Marija Nikolić

/ / Uncategorized / 26.08.2020
Marija Nikolić
Pedagog škole

Marija je diplomirala na odseku za Pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu., a iskustvo je sticala u OŠ ”Josif Pančić” u Beogradu, kao stručni saradnik-pedagog nastavnik građanskog vaspitanja. U NTC Centru radila je kao asistent predavača u organizaciji i realizaciji radionica programa za decu uzrasta 5-7 godina sa ciljem podsticanja razvoja brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja, ranog otkrivanja darovite dece i drugo.

Obavljala je menadžerske poslove u vidu koordinaranja programa rada, timova i izveštaja. Jedan od većih međunarodnih projekata za koji je bila zadužena je „Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola – Komenijus“. U renomiranoj nevladinoj organizaciji realizovala je radionice za decu koje su u vezi sa povećanjen svesti, znanja i veština.

Učestvovala je na brojnim konferencijama na temu digitalnog i inkluzivnog obrzovanja, novih edukativnih tehnologija, školskog zakonodavstva, razvoja kreativnog i fukciolnog razmišljanja, i kominikacije.