Međunarodni dan tolerancije u Savremenoj: Važne lekcije koje ne zanemarujemo!

/ / Kombinovani, Nacionalni, V-VIII, Životne veštine / 16.11.2023

Međunarodni dan tolerancije u Savremenoj: Važne lekcije koje ne zanemarujemo!

Radionice kroz koje se zabavljamo i učimo

Naši učenici izuzetno su motivisani kada je u pitanju učešće u interaktivnim radionicama. Zato koristimo svaku priliku da obeležimo značajne međunarodne datume.

Učenici starijih razreda su na časovima građanskog vaspitanja učestvovali u radionici sa pedagogom škole u kojoj su na različite načine osvetlili temu tolerancije. Kroz zanimljive diskusije, ali i direktno učešće, naši učenici su se bavili time šta sve tolerancija predstavlja i koliko je u praksi primenjujemo.

U tuđim cipelama

Najzanimljivije iskustvo je bila radionica „U tuđim cipelama”, gde su učenici simulirali različite situacije u kojima je bilo potrebno pokazati visok prag tolerancije. Ukazujući na značaj ove teme, pedagog je sa učenicima razgovarao i o diskriminaciji i diskriminatornom ponašanju.

Učenici mlađih razreda su sa svojim učiteljicama pripremili interaktivne panoe, gde su pokazali svoju kreativnost, razmišljajući o toleranciji i dajući preporuke za njenu bolju održivost.