Milica Babin

/ / Uncategorized / 26.08.2020
Milica Babin
Učiteljica

Milica je diplomirala i masterirala na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo sticala je u beogradskim osnovnim školama ”Mihajlo Petrović Alas”, ”Marija Bursać” i ”Braća Baruh’.

Pedagošku, didaktičku i metodičku praksu sticala je i u OŠ ”Bratstvo jedinstvo” iz Pančevo, kao i u OŠ ”Josif Pančić” iz Beograda.

Sebe smatra pozitivnom, kreativnom i efikasnom osobom, posebno motivisanom za rad sa decom.