Miloš Petrović

/ / Uncategorized / 26.08.2020
Miloš Petrović
Nastavnik muzičke kulture

Miloš je masterirao na Katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Radio je u Srednjoj muzičkoj školi „Kosta Manojlović” u Smederevu kao nastavnik solfeđa i teorije muzike, ali i kao nastavnik muzičke kulture u više osnovnih škola.

Kako ističe, za njega je važno da svojim učenicima obezbedi najkvalitetnije informacije koje bi im koristile u formiranju muzičkog ukusa. U svojoj karijeri posebno ističe iskustvo rada sa nadarenom decom, u malim grupama.

Jedan od zanimljivih projekata koje je pokrenuo zove se „Bajka kao sredstvo stvaranja opere”, gde su učenici, uz profesionalnu asistenciju, stvarali sve ono što čini jednu bajku-operu. I tako se, uz igru, inicirali u svet muzike.