Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligences

Razvoj višestruke inteligencije vašeg deteta

Za razliku od mišljenja da postoji samo jedan tip inteligencije, koji se meri standardnim IQ testovima, čuveni Harvardov profesor i lider u edukaciji Howard Gardner polazi od činjenice da ljudska bića imaju više međusobno nezavisnih tipova inteligencije.

Stoga je utemeljio program višestruke inteligencije (Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligences), koji se sa velikim uspehom primenjuje u svetskim školama koje imaju posebne uslove za njegovo sprovođenje i čiji su predavači posebno obučeni za njegovu primenu. Učenici koji završe školovanje po ovom programu postižu zapažene rezultate i veći uspeh u daljem obrazovanju od vršnjaka koji su se školovali po tradicionalnim kurikulumima. Kada je reč o edukaciji, ovaj program je sinonim za izvrsnost.

Program razvoja višestruke inteligencije utvrdio je da ljudska bića imaju više načina da procesiraju i predstave različite tipove informacija, od kojih je svaki nezavisan od ostalih. Upravo zato koncept jedne inteligencije nije dovoljan, a samim tim nije dovoljan ni jedan način predavanja i učenja.

Kako bi se omogućio potpun razvoj učenika, neophodno je da se podjednako razvija svaki od osam tipova inteligencije, što se postiže kombinacijom različitih nastavnih pristupa, multidisciplinarnim lekcijama i primenom savremenih edukativnih aplikacija koje istovremeno stimulišu sluh, vid, dodir, imaginaciju.

Vrste inteligencije i profesije za koje su karakteristične:

1. Picture Smart – Prostorna inteligencija

Predstavlja sposobnost snalaženja u velikim ili manjim, ograničenijim prostorima. Buduca zanimanja: pilot, mornar, arhitekta, šahista, web i grafički dizajner…

Zašto je važna za vaše dete?

Istraživanja pokazuju da deca kod koje se na vreme i pravilno razvija prostorno-vizuelna inteligencija pokazuju boje rezultate iz aritmetike u osnovnoj školi i iz nauke u srednjoj školi (Newcombe 2015; Verdine 2014). Postoji takođe i velika povezanost između ovog tipa inteligencije i sposobnosti čitanja (Franceschini 2012).

Dakle, razvijanje prostorno-vizuelne inteligencije važno je i za ključne oblasti obrazovanja vašeg deteta kakve su matematika i nauka.

Kako se ova inteligencija razvija kod učenika od V do VIII razreda?

Na časovima fizičkog vaspitanja i različitim sekcijama iz sporta, kakva je i šahovska sekcija, učenici ovladavaju veštinom pozicioniranja u prostoru. Takođe, na časovima informatike i matematike usvajaju se znanja o projekciji različitih tela u prostor, što omogućava da osnovci bolje razumeju prostorne odnose i mogućnosti njihovog kreativnog korišćenja.

2. Body Smart – Telesna inteligencija

Predstavlja sposobnost dobrog vladanja telom ili njegovim određenim delovima. Buduća zanimanja: sport, ples…

Zašto je važna za vaše dete?

Renomirana svetska organizacija za zdravlje Centers for Disease Control and Prevention sprovela je istraživanje koje je utvrdilo da učenici koji počnu na vreme da vode računa o zdravom životu, kao i da upražnjavaju redovnu fizičku aktivnost, pokazuju bolje opšte psihofizičko zdravlje.

Takođe, došlo se do saznanja da različite fizičke aktivnosti stimulišu proizvodnju novih moždanih ćelija i poboljšavaju koncentraciju i fokus. Zdrav život i fizička aktivnost omogućavaju vašem detetu da bude bolje ne samo u sportu, već i u oblastima obrazovanja koje zahtevaju razmišljanje i koncentraciju. U zdravom telu – zdrav duh.

Kako se ova inteligencija razvija kod učenika od V do VIII razreda?

U Savremenoj se veoma vodi računa o fizičkoj aktivnosti  i zdravoj ishrani učenika. Osnovci kroz časove fizičkog vaspitanja, zdrave obroke i edukaciju stiču svest o važnosti nege sopstvenog tela. U sali za fizičko, na sportskim terenima i u drugim prostorima za sport školarci razvijaju motoričke sposobnosti igrajući fudbal, košarku, tenis, mini-golf, stoni tenis…

3. Music Smart – Inteligencija za muziku

Podrazmeva osećanje ritma, melodije, metra; sposobnost pevanja ili talenat za sviranje. Buduća zanimanja: kompozitor, muzičar…

Zašto je važna za vaše dete?

Osećaj za muziku i ritam doprinosi izgradnji samosvesti kod učenika, poboljšava samopouzdanje i jača važnu sposobnost učenja – pamćenje. Istraživanja dokazuju da deca koja su razvijala muzičku inteligenciju ostvaruju veći uspeh u čitanju, govoru, pisanju, pa čak i matematici (Moreno et al 2009, Schellenberg 2005; Shlaug 2005)

Dakle, razvijanje muzičkih sposobnosti i učenje uz pomoć muzike posredno pomažu vašem detetu da ostvari bolje akademske rezultate i u disciplinama koje nemaju direktne veze sa muzikom: nauci, matematici, jeziku.

Kako se ova inteligencija razvija kod učenika od V do VIII razreda?

Pored časova muzičkog vaspitanja predviđenih planom i programom, tu su takođe dodatne sekcije iz pevanja, kao i multimedijalne umetničke radionice kreirane tako da se učenik podstakne da izrazi svoju inspiraciju kroz muziku, ritam, sliku…

4. Word Smart – Jezička inteligencija

Podrazumeva razvijen osećaj za reči; njihovo značenje, raspored, odnose. Buduća zanimanja: pesnik, pisac, advokat, pregovarač…

Zašto je važna za vaše dete?

Jezička inteligencija dozvoljava učeniku da se pravilno izražava, da iskaže misli i osećanja, da vešto komunicira sa drugima. Ovo je jedna od najvažnijih veština tokom čitave ljudske istorije, a danas je posebno cenjena u akademskom i profesionalnom svetu. Prema istraživanju MathSolutions, jačanje jezičke inteligencije u osnovnoj školi od presudnog je značaja za njen kasniji razvitak.

 

Kako se ova inteligencija razvija kod učenika od V do VIII razreda?

Na časovima srpskog i engleskog jezika, kroz pisanje sastava, govorne vežbe, debate i recitovanje, učenici upoznaju različite funkcionalne stilove i sposobnost da ih pravilno koriste u zavisnosti od okolnosti. Pored toga, na dramskim i poetskim sekcijama osnovci imaju prilike da ovladaju umetničkom stranom govora i steknu veštine pripovedanja.

5. Number Smart – Logičko-matematička inteligencija

Predstavlja sklonost ka uočavanju i razumevanju logičkih veza i odnosa između simbola. Buduća zanimanja: matematičar, naučnik, programer…

Zašto je važna za vaše dete?

Ovo je tip inteligencije koji se najčešće meri standarnim IQ testovima. Ukoliko se neguje pravilno i jača na vreme, omogućava učenicima ne samo da razumeju matematičke i naučne koncepte već i da ih primenjuju u najrazličitijim oblastima i realnim situacijama.

Kako se ova inteligencija razvija kod učenika od V do VIII razreda?

Na časovima matematike, fizike, hemije i informatike, uz savremen nastavni pristup i modernu tehnologiju učenici od početka razvijaju radoznalost i ljubav prema ovim predmetima. Različite dodatne sekcije iz programiranja i STEAM sistem učenja poboljšavaju znanja učenika iz ovih oblasti i otkrivaju im kreativnu i zanimljivu stranu prirodnih nauka.

6. People Smart – Interpersonalna inteligencija

Reč je o sposobnosti ostvarivanja dobre komunikacije sa drugima i posedovanju osetljivosti za tuđa raspoloženja. Buduća zanimanja: pregovarač, motivator, psiholog…

Zašto je važna za vaše dete?

Međuljudska ili emotivna inteligencija izuzetno je značajna ne samo za svakodnevni život deteta već i za njegov opšti akademski uspeh. Učenici kod kojih je ova inteligencija razvijena bolje se snalaze u različitim akademskim oblastima i postižu bolje rezultate. Dakle, razvijena inteligencija za druge važna podjednako je važna

i za učenikov odnos sa okolinom i za njegov akademski uspeh i karijeru.

Razvijanje ove vrste inteligencije je veoma bitno i kada je reč o prevenciji vršnjačkog nasilja jer je kod dece potrebno razviti osećaj tolerancije i poštovanja različitosti među drugarima.

Kako se ova inteligencija razvija kod učenika od V do VIII razreda?

Projektna nastava, rad u timovima i parovima i fleksibilan raspored sedenja podstiču učenika da nastavne zadatke rešava u saradanji sa drugarima. Kroz udruživanje radi kreativnog delovanja, učenik stiče sposobnost uvažavanja tuđeg gledišta i poštovanja tuđih raspoloženja. Dodatne sekcije iz drame i različite psihološke radionice omogućavaju detetu da se prenese u poziciju drugoga i na taj način razume njegova osećanja i gledišta.

7. Self Smart – Inteligencija za samoposmatranje

Odnosi se na sposobnost razumevanja sopstvenih postupaka, osećanja i motiva i delovanje u skladu sa njima. Ovaj tip inteligencije nije vezan ni za jednu karijeru, već predstavlja opšti cilj kom treba da teži svako biće.

Zašto je važna za vaše dete?

Starogrčki mudraci su kao najveću mudrost istakli maksimu: „Upoznaj samog sebe.” Poznavanje sopstvenih osećanja, želja, pa i strahova, omogućava učeniku da jasno shvati i iskaže svoj unutrašnji život. Kada bolje razume sebe, tada je dete u skladu sa samim sobom. Na taj način ono vodi ispunjen i radostan život, što je zapravo i cilj kojem svi težimo.

Iako je ovaj tip inteligencije često bivao zanemaren u klasičnim školskim sistemima, on je izuzetno važan, jer omogućava svim drugim tipovima inteligencije da funkcionišu pravilno.

Kako se ova inteligencija razvija kod učenika od V do VIII razreda?

Kroz časove veronauke i građanskog vaspitanja, različite psihološke radionice i dramsku sekciju, a takođe i kroz čitavu atmosferu podrške između nastavnika i učenika koja vlada u Savremenoj, učenik će se ohrabrivati i osposobiti da sagleda i bez straha podeli sa drugima svoja osećanja, želje i strahove i tako doprinese harmoničnom funkcionisanju zajednice.

8. Nature Smart – Inteligencija za prirodu

Predstavlja sposobnost dobrog poznavanja flore i faune i naše planete uopšte, te uočavanja razlika između različitih prirodnih pojava. Buduća zanimanja: biolog, antropolog, veterinar, botaničar…

Zašto je važna za vaše dete?

Ljudi sa razvijenom inteligencijom za prirodu umeju da dobro prepoznaju obrasce, uoče razlike i kategorišu informacije iz sveta koji ih okružuje. Napredovanje u ovoj vrsti inteligencije omogućava i veći uspeh u oblastima kakve su pisanje, matematika i prirodne nauke.

Razvijanjem inteligencije za prirodu, vaše dete ne samo da upoznaje planetu na kojoj živimo i stiče svest o važnosti njenog očuvanja već ujedno napreduje iz tradicionalnih predmeta koji su obavezni deo nastavnog plana i programa.

Kako se ova inteligencija razvija kod učenika od V do VIII razreda?

Kroz časove biologije, nastavu u prirodi, ekološke sekcije, predavanja na temu očuvanja prirode, kao i putem konkretnih akcija na sređivanju i oplemenjavanju okoline, učenici stiču ekološku svest o važnosti održivog razvoja, brige o planeti i dobrobiti svih živih bića na njoj.

Savremena otključava skrivene potencijale vašeg deteta i priprema ga za dalje školovanje

Program višestruke inteligencije koji se primenjuje u Savremenoj polazi od činjenice da postoji više vrsta inteligencije, pa prema tome i više načina učenja, odnosno prezentovanja gradiva. Da bi učenik ostvario najbolje rezultate, potrebno je da mu se informacije serviraju na način na koji on može da ih primi.

Teorijsko znanje nadograđuje se bogatim praktičnim iskustvom

Umesto da samo uči iz knjiga (ili online udžbenika) i ponavlja naučeno prilikom ispitivanja, program razvoja višestruke inteligencije pruža osnovcu priliku da znanje stiče na praktičnim primerima, u različitim okruženjima, kao i da naučeno primeni u praksi. Takođe, ohrabruje ga da postavlja dva ključna pitanja: Kako? i Zašto?. Na taj način učenik postaje aktivan učesnik nastavnog procesa i razvija naviku celoživotnog učenja.

Principi pre činjenica

Pomislite samo koliko ste stvari koje ste vi učili kada ste išli u školu tokom vremena zaboravili. To je zato što su nas umesto principima učili pukim nepovezanim činjenicama. Umesto bubanja suvoparnih informacija, osnovac se uči principima koji te informacije povezuju u smislenu celinu. Upravo to je garancija da dete ono naučeno nikada ne zaboravi.

Poštovanje učeničkih afiniteta u nastavnom procesu

Program razvoja višestruke inteligencije omogućava heterogeno prezentovanje gradiva koje se prilagođava potrebama i afinitetima svakog deteta. Kako bi se učeniku što više približile lekcije i tako osigurao njegov napredak i balansiran razvoj, Savremena nastavne planove i programe realizuje na multidisciplinaran i inovativan način. Takođe, dodatne sekcije izabrane su tako da u sinergiji razvijaju svih osam tipova inteligencije.

Tako se pažljivo neguju i razvijaju svi potencijali vašeg deteta: od sporta, umetnosti i muzike, preko komunikacije sa drugima, do samorefleksije i brige za prirodu. Svaki učenik će imati priliku da još više razvija tipove inteligencije u kojima je već dobar, ali će takođe moći i da osnaži i poboljša one tipove za koje je mislio da mu nisu jača strana.

Otključavamo potencijale skrivene u vašem detetu.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »