Dijana Šarac
Nastavnica biologije

Dijana je diplomske i master studije završila na Biološkom fakultetu u Beogradu, na smeru Ekologija i zaštita životne sredine. Još tokom studiranja svoju karijeru usmeravala je u pravcu edukacije, obrazovanja i rada sa mladima. Radila je kao volonter u UNICEF-ovom programu „Škola bez nasilja” kao vršnjački edukator. Po završetku studija Dijana je bila angažovana na pozicijama saradnika i koordinatora brojnih nacionalnih i internacionalnih projekata i programa u oblasti edukacije mladih o ekologiji i zaštiti životne sredine. Koordinator je internacionalnog programa „Mladi eko-reporteri”, koji se sprovodi u preko 50 zemalja širom sveta. U okviru internacionalnog programa „Eko-škole” angažovana je kao edukator u više projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

Dijana se motiviše i pronalazi u radu sa mladima, širenju i prenošenju znanja kako bi u njima probudila želju za istraživačkim radom i daljim usavršavanjem. Smatra da je kvalitetno obrazovanje temelj svake buduće karijere, te stoga nastoji da svoje učenike motiviše da na što interesantniji način steknu nova znanja i veštine kako bi što bolje bili pripremljeni za sve izazove koji ih očekuju u životu, što će pokazati i u svom radu u Savremenoj osnovnoj školi.

Slobodno vreme koristi za sportske aktivnosti, pronalaženje inspirativnih sadržaja za nove radionice iz oblasti biologije i ekologije.