Senada Nikolić

/ / Uncategorized / 26.08.2019
Senada Nikolić
Nastavnica geografije

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, Sanada je završila geografiju i dobila licencu za dozvolu za rad nastavnika. Tokom studija učestvovala je na istraživačkim projektima iz oblasti geomorfologije na teritoriji Istočne Srbije. Iskustvo u prosveti sticala je kroz rad u osnovnim školama u Nišu i Beogradu. Takođe, iskustvo rada sa decom posebnih potreba i osetljivih kategorija sticala je radom u OŠ Miloje Pavlović u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u organizaciji konferencija u domenu poslovanja i informacionih tehnologija.

Radom u Osnovnoj školi „Savremena” Senada želi da učenicima približi geografiju, koristeći savremene tehnologije i sredstva koje ova škola nudi. U nastavi će deci pokušati da dočara svet oko nas zanimljivim, praktičnim i multimedijalnim sadržajem, ugrađujući im ekološku svest i principe odgovornog ponašanja prema okolini koja nas okružuje.

Veliki je ljubitelj prirode pa svaki slobodan trenutak koristi za putovanja i izlete sa prijateljima i porodicom.