Predavanje Jasmine Franolić, direktorke Savremene, na temu „Direktor kao medijator i čuvar etosa u školi”

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, Uncategorized, V-VIII / 28.12.2021

Predavanje Jasmine Franolić, direktorke Savremene, na temu „Direktor kao medijator i čuvar etosa u školi”

Onlajn-predavanje za sve zaposlene u obrazovanju

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je edukativno onlajn-predavanje „Direktor kao medijator i čuvar etosa u školi”, koje je vodila Jasmina Franolić, direktorka Savremene osnovne škole, koja iza sebe ima bogatu radnu biografiju sa 30 godina iskustva u sektoru prosvete, menadžmenta i logistike.

Održano predavanje se odnosi na ulogu rukovodioca ustanove u građenju i očuvanju dobrih odnosa među svim akterima obrazovnog procesa. Jasmina je govorila sa aspekta dvadesetogodišnje prakse na ovoj poziciji. Fokus je bio na temi šta čini dobar etos škole i kako ga negovati i sačuvati. Govorila je i o aktivnostima koje direktor preduzima kao medijator među stranama u potencijalnom nesporazumu.

Da li romansiran pogled na školsku zajednicu ima šanse za uspešnu primenu i da li je moguće izgraditi i sačuvati sredinu u kojoj je proces obrazovanja i vaspitanja dece najproduktivniji i pruža mogućnosti za ostvarenje punog kapaciteta učenika i nastavnika? Predavač tvrdi da sve zavisi od onoga koji daje primer svojim delom!

BOGAT PREDAVAČKI OPUS I PRENOŠENJE SVOG ISKUSTVA DRUGIMA

Još od 2015. godine Jasmina Franolić radila je na poziciji menadžera za razvoj partnerstava i koordinatora promotivnih aktivnosti i svojim radom doprinela razvoju i napretku kompanije LINKgroup, a od 2018. kao direktor Savremene školu je podigla na viši nivo.

Osim direktorima i rukovodiocima ustanova, predavanje je bilo namenjeno svim zaposlenima u obrazovanju koji žele da nauče više i sami doprinesu boljem funkcionisaju ustanove u kojoj rade.

Kao pisac romana, poezije, književnih prikaza i novinskih članaka i autor brojnih tekstova o obrazovanju Jasmina je bila pravi i logičan izbor za ulogu predavača. Iskustvo na poziciji direktora svakako dodaje kredibilnost predavaču da na osnovu doživljenog i naučenog tumači mogućnosti uspešne komunikacije u školskom kolektivu.

Dobra komunikacija između direktora i zaposlenih, kao i između samih zaposlenih u školi, može i treba da služi kao model za primenu na svim relacijama među stranama koje čine partnere u obrazovnom procesu. Ona treba da poveže i motiviše i roditelje i nastavnike i učenike.