Saučešće porodicama nastradalih, učenicima i nastavnom osoblju OŠ „Vladislav Ribnikar”

/ / I-IV, V-VIII / 03.05.2023