Savremena je kreator originalnog evropskog STEM projekta

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII, Životne veštine / 13.05.2021

Savremena je kreator originalnog evropskog STEM projekta

Evropski ekološki projekat koji su osmislili nastavnici iz naše škole

Ira Tuba, nastavnica predmeta Informatika i računarstvo i ICT Starters, sprovela je projekat pod nazivom „Ekonomske i društvene koristi od recikliranja”, sa kojim je Savremena osnovna škola zvanično postala učesnik prestižnog evropskog takmičenja „STE(A)M IT competitions 2021”.

Celokupan obrazovni projekat STE(A)M IT je izuzetno popularan u evropskom školstvu i sinonim je za savremenu edukaciju. Podržan je od strane Erasmus+ programa Evropske unije i koordiniran od strane EUN-a (European Schoolnet).

Neki od glavnih aspekata ovog zanimljivog projekta, kao i takmičenja, tiču se povezivanja STEM nastave sa svim ostalim disciplinama. To konkretno znači da nauka, matematika i tehnologija mogu da se proučavaju interdisciplinarno, odnosno kroz povezivanje sa predmetima kao što su geografija, umetnost ili jezici.

U Savremenoj osnovnoj školi je na času sa učenicima petog razreda sa velikim uspehom izveden eksperimentalni STEM scenario projekta „Ekonomske i društvene koristi od recikliranja” autorke Ire Tube.

Detaljne aktivnosti i način na koji je čas sproveden objavljeni su na stranici European Schoolneta. Trenutno se očekuju rezultati, za koje smo sigurni da će biti odlični!

PROJEKAT O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I VAŽNOST RECIKLIRANJA

Zaštita životne sredine je već dobro poznat teren za učenike Savremene osnovne škole. Ustanova koju pohađaju sa pravom nosi epitet „zelene” škole jer kroz brojne aktivnosti podiže svest o ekološkim vrednostima i brizi o prirodi.

Na projektu koji je sprovela Ira Tuba korišćene su smernice i alati sa obuke iz pisanja evropskih projekata, koju je u školi prethodno održala učiteljica Danica Nikolić.

Čas Ire Tube (tokom kojeg je projektni STEM scenario demonstriran) u skladu je sa najnovijim metodama razmišljanja i edukacije o životnoj sredini uopšte. Sastojao se iz više zanimljivih delova.

Možda je i najzanimljiviji bio onaj gde su učenici pozvani da sačine interaktivnu tablu na kojoj su predstavljene zanimljive činjenice o reciklaži. Tokom ovog zadatka učenici su bili vrlo produktivni i angažovani. Uživali su u grupnom radu.

Učenicima Savremene, koji već imaju STEM nastavu, predočeno je kako se znanje iz ovih predmeta može upotrebiti da bi se prevazilazili problemi u vezi sa recikliranjem i odlaganjem otpada. U širem smislu, centralna ideja projekta bila je da se deca podstaknu na praktično delovanje u domenu recikliranja i da na neposredan način nauče kako da primenom različitih savremenih tehnologija i sami doprinesu pozitivnim promenama u životnoj sredini.

PROJEKAT JE USMEREN KA VRŠNJAČKOJ EDUKACIJI I SARADNJI IZMEĐU NASTAVNIKA

Posle usvajanja tih znanja, učenici automatski dobijaju priliku da podstiču i edukuju vršnjake, ali i sve ostale, o važnosti recikliranja i čuvanja životne sredine. A čitav projekat podstiče i nastavnike da sarađuju sa drugim nastavnicima kako bi kreirali i testirali materijale koji promovišu integrisanu STEM nastavu. Tako su gostujući predavači na nekim od časova u Savremenoj bili nastavnica matematike Dajana Jokić i nastavnica geografije Nevena Matejić.

U oglednom času učestvovalo je 15 učenika uzrasta od 10 do 11 godina. A da sve bude zabeleženo kamerom i na što višem nivou pripremljeno za takmičarski program, pobrinula se nastavnica likovne kulture Suzana Vulović, koja je snimala i montirala sve časove na kojima je projekat testiran.

Takmičenjem „STE(A)M IT competitions 2021” koordinira European Schoolnet (EUN), mreža od 32 evropska ministarstva obrazovanja. Sigurni smo da će originalni projekat koji su osmislili kreativni nastavnici Savremene osnovne škole biti primećen i nagrađen. I više od toga – da će postati primer dobre prakse i inspiracija mnogima da u svoje obrazovne sisteme uvedu ovako važne obrazovne prakse.

Najvažnije od svega je da će briga o prirodi zaista postati prioritet buduće edukacije!