Savremena osnovna škola obeležila Svetski dan borbe protiv bolesti zavisnosti uz predavanje dr Igora Pantića

/ / I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 06.12.2023

Savremena osnovna škola obeležila Svetski dan borbe protiv bolesti zavisnosti uz predavanje dr Igora Pantića

Poučno predavanje za sedmi razred

U Osnovnoj školi „Savremena” 6. decembra održano je inspirativno predavanje dr Igora Pantića, renomiranog specijaliste psihijatrije, na temu borbe protiv bolesti zavisnosti. Ova inicijativa deo je tradicije škole koja obeležava Svetski dan borbe protiv side.

Razgovor o zavisnostima: Nastava o važnim aspektima zdravlja

Dr Igor Pantić, otac učenika naše škole Viktora Pantića, pružio je učenicima sedmog razreda dubok uvid u mehanizme i rizike zavisnosti od psihoaktivnih supstanci. Tokom predavanja učenici su se upoznali sa različitim oblicima bihevioralnih zavisnosti i razgovarali o ozbiljnim posledicama koje oni mogu imati na zdravlje i svakodnevno funkcionisanje.

Razmatranje aktuelnih pitanja: Šta je najviše zanimalo naše učenike?

Tokom predavanja učenici su imali priliku da postavljaju pitanja i aktivno diskutuju sa Igorom Pantićem. Posebno su bili zainteresovani za teme kao što su zavisnost od mobilnih telefona i video-igrica, načini lečenja i mogućnost izlečenja zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.

Veliko hvala dr Igoru Pantiću na dragocenom predavanju i angažovanju u edukaciji naše dece, što je ujedno i prvi korak u prevenciji bolesti zavisnosti.