Digitalna pismenost

Šta je digitalna pismenost i zašto je važna?

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 12.10.2020

Šta je digitalna pismenost i zašto je važna?

Vodič za pravilno razumevanje fenomena digitalne pismenosti

Napretkom tehnologije u proteklih dvadesetak godina život bez svakodnevne upotrebe digitalnih pomagala postao je nezamisliv. Zato je digitalna pismenost postala važna ne samo za odrasle već i za decu.

Iako nudi ogromne mogućnosti, bez pravog razumevanja tehnologije digitalni svet može biti nepregledan i zaglušujući, pa čak i opasan. Digitalna pismenost dece je stoga važna iz dva razloga: zarad efektnijeg korišćenja digitalnih kanala i zarad bezbednosti. Uprkos uvreženom mišljenju, digitalna pismenost nema veze isključivo sa sposobnošću kreiranja profila na društvenim mrežama ili pravljenja selfija. Problem je mnogo dublji. Naime, da bi je upotrebila na pravi način, deca pre svega moraju da razumeju tehnologiju koju koriste.

Šta je digitalna pismenost

Pismenost se tradicionalno odnosila na sposobnost čitanja i pisanja. U digitalnom svetu pismenost znači razumeti tehnologiju i umeti se njome služiti. Digitalna pismenost se odnosi na sposobnost pronalaženja, korišćenja i kreiranja informacija preko interneta na smislen i koristan način.

Digitalna pismenost takođe znači razumevanje ograničenja tehnologije i opasnosti, odnosno preventivnih mera koje korišćenje tehnologije zahteva. Ovaj vid pismenosti, dakle, ne znači isto što i kompjuterska pismenost. Kompjuterska pismenost je samo jedan deo digitalne pismenosti.

Primeri digitalne pismenosti

Digitalna pismenost može biti jednostavna ili kompleksna. Na najnižem nivou, ona predstavlja sposobnost navigacije na web stranici, slanje imejla ili korišćenje društvenih mreža. Međutim, digitalna pismenost se takođe odnosi na dublje razumevanje tehnologije koja nas okružuje. U digitalnu pismenost spadaju i praktične softverske veštine poput kreiranja bloga ili kodiranja aplikacije.

Važne teme unutar digitalne pismenosti, između ostalih, uključuju i: bezbednost na internetu, digitalni otisak (ostavljanje traga koji se može identifikovati na internetu), sajbermaltretiranje, etiku korišćenja izvora dostupnih na internetu radi izbegavanja plagiranja i mnoge druge.

PREDNOSTI DIGITALNE PISMENOSTI ZA DECU

Kada je u pitanju usvajanje digitalne pismenosti, u današnjem svetu deca su u velikoj prednosti u odnosu na starije generacije, jer uče digitalne veštine od najranijeg doba. Mnoge od ovih veština biće presudne za praćenje nastave ili dalji profesionalni život, jer gotovo da nema tržišne niše ni posla u kojima generaciji koja trenutno odrasta za obavljanje dužnosti neće biti neophodan neki oblik digitalne pismenosti.

Većina škola danas zahteva obavljanje školskih zadataka i slanje rešenja preko interneta. Šta to znači za decu? To u praksi znači da za obavljanje jednostavnog zadatka dete mora da poseduje digitalnu pismenost, tj da je upoznato sa osnovnim radnjama kao što su kucanje pisanog dokumenta, kreiranje PDF fajla, istraživanje putem pretraživača i slanje imejla uz svest o tome kako se internet koristi na bezbedan način.

Drugim rečima, više nego ikad ranije, nameće se zahtev za digitalnom pismenošću u školskim kurikulumima. Problem nastaje kada se tehologija koristi bez jasne svrhe. Deca bi stoga trebalo da znaju koje su posledice upotrebe tehnologije koju koriste. Primera radi, kako društveni mediji funkcionišu, ko može da vidi ono što rade i kakav digitalni otisak ostaje nakon korišćenja.

Kako da u digitalnoj eri izaberete pravu osnovnu školu za svoje dete

Kada tražite školu za svoje dete, važno je da institucija na pravi način neguje razvijanje digitalne pismenosti.

Zato pri izboru škole obratite pažnju da li su sledeće aktivnosti predviđene nastavnim planom.

RAZGOVORI NA TEMU ŠTA DIGITALNA PISMENOST ZNAČI U UČIONICI

U pitanju su diskusije na temu šta znači digitalna pismenost, koje govore o razumevanju razloga zašto je važno deci dati jednostavno objašnjenje digitalnog sveta. U ovakve diskusije spadaju analiza prošlosti, opis promena koje se dešavaju i predviđanja budućnosti.

Škola koja razume značaj digitalne pismenosti stalno pita decu na koji način koriste tehnologiju u učionici ili prilikom samostalnog učenja. Tu su i uvek obezbeđeni primeri kako se uči pomoću tehnologije i predlozi edukativnih aplikacija, tutorijala i slično.

S druge strane, ovakve škole takođe stavljaju akcenat na činjenicu da tehnologija ne može zameniti učenje. Ona je tu da ga obogati.

Razgovori na temu bezbednosti na internetu

Savesna škola bi trebalo da se trudi da decu uči kako da koriste internet u svoju korist, ali i kako da se zaštite od svih onlajn opasnosti koje vrebaju. Zato im se treba predočiti da ne mora sve što se nalazi na internetu biti ni tačno ni istinito. Lažnih vesti i nepouzdanih informacija je napretek. Zato je evaluacija verodostojnosti izvora jedna od osnova digitalne pismenosti.

Pre nego što donesete odluku o školi, raspitajte se koliki akcenat institucija koju razmatrate stavlja na bezbednost, fizičku i onlajn.

VAŽNO JE PRIČATI O SAJBERMALTRETIRANJU

Iako su prednosti digitalne pismenosti ogromne, digitalni svet nosi i određene opasnosti. Deca su grupa koja je posebno osetljiva na sajbermaltretiranje.

Zato je važno da škole, kad god je moguće, predoče deci, a i roditeljima fenomen raznih vrsta zloupotrebe interneta. Saveti koji se moraju dati deci u vezi su sa raznim temama, poput razgovora s odraslima i nepoznatima preko interneta, pristojnosti u ponašanju i prilikom deljenja sadržaja, kao i izbegavanja sukoba.

Zato se ne libite da pitate nekoga iz menadžmenta škole na koji način pristupaju ovom problemu i koji su mehanizmi da se predupredi potencijalno sajbermaltretiranje đaka.

UPOTREBA DIGITALNIH ALATA U NASTAVI

Kada je u pitanju unapređenje digitalnih veština dece, upotreba digitalnih proizvoda je ključna. Iako mnoge škole isključuju tehnologiju iz učionice, ako joj odgovorno pristupimo, može da donese sjajne rezultate.

S druge strane, pojedine škole deci omogućavaju pristup aplikacijama osmišljenim za zabavno usvajanje osnovnih znanja iz tradicionalno nepopularnih disciplina poput matematike. Takav je slučaj sa Savremenom osnovnom školom, čiji je nastavni program vođen principima upotrebe tehnologija u udobnom okruženju, razvijenim pod imenom „Intelligent Classroom”.

Bilo kako bilo, isto kao što decu učite da pravilno voze bicikl, danas ih morate naučiti da ispravno koriste digitalne alate. Mnoga deca sama nauče da koriste kompjuter i aplikacije. Posao nastavnika jeste da im objasni šta zapravo rade. Na ovaj način se intuicija i analiza razvijaju paralelno.

Organizacija lekcija koje pospešuju digitalne veštine

Dobre škole organizuju nastavni program tako da digitalni proizvodi koji se koriste u nastavi kod dece ohrabruju digitalno mišljenje. Primera radi, ako školski zadatak podrazumeva pravljenje fotografija, proces će uključivati i obradu kreiranih slika, a zatim i njihovo štampanje ili slanje nastavniku na pregled.

Obrazovni programi prilagođeni 21. veku, gde se aplikacije i programi svakodnevno koriste u nastavi, postoje. Jedan od radikalnih primera ovakvog pristupa nastavi jeste pomenuta Savremena osnovna škola.

Digitalna pismenost će u budućnosti postati još važnija. Što je obrazovanje koje vaša deca stiču više isprepletano s razvijanjem digitalne pismenosti, to su šanse za njihovu karijeru i sticanje iskustva veće. Roditelji i nastavnici bi trebalo da podjednako podstiču razvijanje digitalne pismenosti i građenje solidne baze od najranijih dana. Zato, pri izboru škole obratite pažnju na opisane ključne elemente u nastavi i filozofiji jedne prave škole za 21. vek.