Zanimljivo i sadržajno – časovi građanskog vaspitanja i veronauke u Savremenoj

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, Učionica bez zidova, V-VIII, Životne veštine / 15.04.2021

Zanimljivo i sadržajno – časovi građanskog vaspitanja i veronauke u Savremenoj

U okviru izbornih predmeta pred učenicima su brojne aktivnosti koje šire njihove vidike

Na časovima građanskog vaspitanja učenici su imali priliku da, kroz pažljivo osmišljene radionice, uče o pravima deteta, položaju dece u savremenom svetu i ugrožavanju i zaštiti prava dece.

Koristili su znanja već stečena i van škole ili u ranijim razredima. Oni učenici koji su se opredelili za časove veronauke učili su o različitim tradicijama i kulturama i išli u posetu jednom pravoslavnom hramu.

GRAĐANSKO OBRAĐUJE NIZ TEMA: PRAVA, MEDIJE, NASILJE, ZAJEDNICU…

Nastavnici vole da kažu da je građansko vaspitanje „pametan predmet”, jer utiče na poboljšanje atmosfere u školi, smanjuje nasilje i povećava aktivnost učenika na svim časovima, ali i van škole. Učenici mlađih razreda uče o emocijama i moralnom rasuđivanju i uglavnom se bave temom „ja i drugi”.

U starijim razredima počinju sa akcijama koje se odnose na lokalnu zajednicu, zatim uče o pojmovima kao što su građanin, država, vlast. Između ostalog, uče da razumeju i tumače medijske poruke. Đaci uče kroz radionice, osmišljavaju projekte, istražuju i ostvaruju ideje koje donose dobro zajednici.

Pored ostalog, na časovima građanskog vaspitanja učenici izlaze iz okvira škole i pokušavaju da reše specifičan situacioni problem u svojoj sredini, da ustanove šta znače pojmovi građanin i građansko društvo. Najzad, oni su se na radionici na otvorenom bavili jednom izuzetno bitnom temom – pravima deteta.

VERSKA NASTAVA PODRAZUMEVA SVEOBUHVATNO UČENJE O VERI, KULTURI I DUHOVNOSTI

Cilj verske nastave je da se njome posvedoči sadržaj vere i duhovno iskustvo tradicionalnih crkava i religijskih zajednica koje žive i deluju na našem životnom prostoru, da se učenicima pruži celovit religijski pogled na svet i život i da im se omogući slobodno usvajanje duhovnih i životnih vrednosti, čuvanje i negovanje sopstvenog verskog i kulturnog identiteta.

Nastava je koncipirana tako da neguje težnju ka odgovornom oblikovanju zajedničkog života sa drugim ljudima iz sopstvenog naroda i sopstvene crkve ili verske zajednice.

Znanje stečeno na veronauci, prvenstveno kroz druženje, razgovor i igru, omogućava učenicima da pronađu odgovore na mnoga važna pitanja iz svakodnevnog života.

Verska nastava sprovodi se sa namerom da kod učenika izgradi najviše duhovne vrednosti, kao što su vera, ljubav i tolerancija, i utemelji ih kao najviše životne principe, koji će deci predstavljati putokaz u životu.

Tako su u aprilu učenici trećeg i četvrtog razreda bili u poseti obližnjem Hramu Svetog Dimitrija. Jedna od stvari o kojima se razgovaralo, osim o istoriji i značaju hrama, jeste: zašto je potrebno u životu činiti dobro i kako da se na život gleda sa aspekta trajnih vrednosti.