Kreiranje Erasmus+ projekata kao garancija kontinuirane moderne edukacije

/ / Blog, Erasmus+, I-IV, Kombinovani, Kreativna učionica, Nacionalni, V-VIII / 02.02.2021

Kreiranje Erasmus+ projekata kao garancija kontinuirane moderne edukacije

Priprema savremenih nastavnika za najveći program Evropske unije u oblasti obrazovanja

Učitelji i nastavnici Savremene osnovne škole obogatili su svoje već mnogobrojne veštine iz oblasti obrazovanja kroz edukaciju u okviru obrazovnog Erasmus+ programa.

U narednom periodu doći će do konkretne saradnje sa obrazovnim ustanovama iz Evropske unije, kada će oni moći da prenesu svoje znanje evropskim kolegama, a konkretne benefite imaće i učenici Savremene osnovne škole.

Savremeni učitelji i nastavnici su tokom prošle nedelje bili u prilici da sa stručne strane analiziraju najveći zvanični obrazovni program u Evropskoj uniji. Radionica koju je sproveo projektni centar Instituta za moderno obrazovanje podrazumevala je diskutovanje o metodologiji nastave i inovativnim praksama u učionicama i davanje alata za stručno pisanje projektnih ideja. Inovativan i jedinstven model obrazovanja, po kojem je Savremena osnovna škola prepoznatljiva u celom regionu, posredstvom Erasmus+ projekta, mogao bi da bude primenjen i u obrazovnim ustanovama van Srbije.

PRENOŠENJE ZNANJA KROZ SARADNJU SA INSTITUCIJAMA U EVROPSKOJ UNIJI

Erasmus+ projekat podrazumeva međunarodnu saradnju više aktera u obrazovanju. Posebna radionica koja je održana za učitelje i nastavnike upravo se odnosila na analizu mogućnosti međunaradne saradnje Savremene osnovne škole sa ostalim školama, sa ciljem prenošenja znanja i iskustva. Ideja, koja će uskoro ugledati svetlost dana, jeste da članovi kolektiva Savremene osmisle inovativne kurseve i nastavne materijale za stručno usavršavanje nastavnog osoblja u drugim školama, sa kojima se bude sarađivalo.

Radionica je podrazumevala sistematizaciju već postojećih praksi koje se primenjuju u radu u učionicama, kao i izgradnju projektne ideje i njeno uobličavanje. Na ovaj način učitelji i nastavnici su dobili jasno formulisani okvir koji se dalje može predložiti kolegama u inostranstvu. Jedan on ciljeva Erasmus+ projekta upravo je partnerstvo na međunarodnom nivou, a očekivano je da će ove godine biti ostvarena saradnja sa školama, univerzitetima i obrazovnim ustanovama van Srbije. Tako će originalni i inovativni kursevi, koji čine Savremenu stvarno drugačijom školom, poslužiti kao putokaz i dobar primer institucijama u okviru Evropske unije.

Proces pisanja projekata međunarodne saradnje počinje u martu, a formirana je i radna grupa koja će se specijalno ovom temom baviti u Savremenoj osnovnoj školi.

INOVACIJE KOJE ĆE KORISTITI I UČENICIMA I NASTAVNICIMA

Pored toga što Erasmus+ program podrazumeva aktivnosti za međunarodnu saradnju, fokus je stavljen i na lično usavršavanje nastavnog osoblja. Kreiranje i implementacija Erasmus+ projekta osiguraće visok kvalitet rada u školi, dajući raznovrsnost u praktično svim segmentima nastave. Na radionici koju su imali priliku da pohađaju, učitelji i nastavnici su se upoznali sa novim standardima u edukaciji na koje se Erasmus+ program odnosi i koje nastoji da promoviše.

Neke od ključnih standarda tiču se nastavnih materijala koji se kreiraju na moderan i interesantan način, unapređenja jezičkih kompetencija nastavnika, razumevanja različitosti i, možda najvažnijeg – podizanja motivacije za učenje i rad na što viši nivo.

Kao učesnici u Erasmus+ programu, učitelji i nastavnici Savremene osnovne škole dobijaće kontinuiranu podršku u sticanju znanja, veština i kompetencija. Ovaj program se direktno tiče podrške njihovom profesionalnom razvoju. Na taj način, i savremeni osnovci nastaviće da dobijaju vrhunsku edukaciju, odnosno najbolje moguće predavače.

ERASMUS+ PROGRAM JE NAJVEĆI OBRAZOVNI PROGRAM EVROPE

Erasmus+ je najveći program Evropske unije u oblasti obrazovanja, i Evrope uopšte, koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Neke od najvažnijih aktivnosti koje program uključuje kroz projekte međunarodne saradnje tiču su podrške profesionalnom razvoju aktera u obrazovanju, jačanju veza između formalnog i neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja i preduzetništva, kao i podizanja svesti i razumevanja drugih kultura i zemalja učesnika.

Učešćem u programu Erasmus+ Savremena osnovna škola još jednom potvrđuje svoju važnost u međunarodnim dimenzijama i povećava svoje kapacitete delovanja.