Global education week u Savremenoj – Vreme je za istraživačke zadatke

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII, Životne veštine / 14.11.2020

Global Education Week u Savremenoj – Vreme je za istraživačke zadatke

Učenici Savremene samostalno istražuju važne datume i obogaćuju svoje znanje

Od 16. do 21. novembra u Savremenoj osnovnoj školi održala se Nedelja globalnog obrazovanja (Global Education Week). Reč je o međunarodnoj inicijativi za podizanje svesti o globalnom obrazovanju kao alatu za solidarnost i promene i pozivu na zajedničko preispitivanje našeg sveta. 

Ideja je bila da se tokom vrlo intenzivne nedelje preispituju navike i način života i pronađu novi načini obrazovanja i socijalizacije kako bi se doprinelo održivom i ravnopravnom svetu.

 

Nastavnici Savremene bogato su osmislili ovu nedelju. Neke od aktivnosti koje su predložene učenicima su izrada kalendara u vidu veb-alata. Kao glavna tema uzeta je porodica i analizirano je šta je sve važno za funkcionisanje zdrave porodice.

Teme koje se tu ubrajaju, kao što su zdrav život i zdrave navike, korektni odnosi i poštovanje među članovima, čista okolina, dobro obrazovanje i finansijska stabilnost, učenici su istraživali u grupnim istraživačkim zadacima, u kojima su upućivani na određenu literaturu i sajtove, ali i učestvujući u diskusijama u kojima su iznosili svoje mišljenje o tome šta je sve važno za snažnu porodicu.

Zatim su učenici imali zadatak da samostalno istraže različite važne datume i kada se oni obeležavaju (Nedelja deteta, Dan devojčica, Dan dečaka, Dan majki, Dan voda, Dan planete Zemlje, Dan pismenosti, Dan tolerancije…). Sve to su upisivali u elektronski kalendar koji su uz pomoć nastavnika imali zadatak da izrade.

Vršnjačka edukacija podsetila je na dečija prava, ali i obaveze

Još jedna od aktivnosti odnosila se na vršnjačku edukaciju. U okviru časova učenici šestog razreda dobili su zadatak da istraže koja su to dečja prava i obaveze i da na tu temu izrade prezentaciju i osmisle predavanje. Zatim su mlađim razredima održali čas na tu temu, dok su učenici mlađih razreda dobili zadatak da izrade pano i osmisle predavanja o pravilima ponašanja u školi, koje su onda prezentovali starijim razredima. 

Vršnjačka edukacija pokazala se kao izuzetno dobar način učenja, odnosno prenošenja znanja. Pored toga što uključuje aspekt demonstracije, pri čemu se aktivnosti izvode uvek na nov i zanimljiv način, fokusira se na zadavanje problemskih situacija i njihovo rešavanje kroz ono što je upravo naučeno. Grupna diskusija, komentarisanje i oluja ideja su nezamenljivi i ne mogu se uporediti sa klasičnom metodom predavanja na časovima.

Ispod možete pogledati njihov kalendar, gde su popisane početne ideje i gde je dat mesečni okvir planiranih aktivnosti. Učenici su sve osmislili samostalno!

Učenje o dečijim pravima na času Globalnih perspektiva

U sklopu Global Education Week-a učenice šestog razreda Magdalena Vujković i Lena Elezović, održale su čas učenicima čevrtog razreda o dečijim pravima na času Globalnih perspektiva.

Srbija jedna od prvih potpisnica međunarodne i opšteprihvaćene Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija, a uskoro će doneti i poseban Zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. Države-potpisnice Konvencije dužne su da sprovode sve odredbe o pravima dece – među njima su pravo na obrazovanje, igru, bezbedno odrastanje, adekvatnu zdravstvenu i drugu negu, Taj akt je obavezujuć za apsolutno sve građane, ne samo za nosioce funkcija.

Prava deteta stupaju na snagu odmah po rođenju. Ali, u našem društvu ne postoji dovoljno svesti tome šta proističe iz akata kao što je ova Konvencija. Uglavnom se prava deteta svode na njegovo pravo na igru i slobodno vreme. Ili na trivijalno: da su odrasli time što su detetu kupili igračku ili napravili igralište obezbedili dostupnost uslova iz Konvencije – a to nije tačno. Kvalitetna igra bi trebalo da bude sastavni deo života deteta od prvog dana života. A sa pravimo bi se trebalo mnogo detaljnije upoznati.

Neke od ovih informacije su Magdalena i Lena podelile sa mlađima, uz prilagođena objašnjenja – u skladu sa uzrastom četvrtaka. Probudila se znatiželja, ali i saznanje o tome šta predstavljaju i kako izgledaju osnovna dečija prava. 

Pogledajte galeriju: