Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Global education week u Savremenoj – vreme je za istraživačke zadatke

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII, Životne veštine / 14.11.2020

„Global education week” u Savremenoj - vreme je za istraživačke zadatke

Učenici Savremene samostalno istražuju važne datume i obogaćuju svoje znanje

Od 16. do 21. novembra u Savremenoj osnovnoj školi organizuje se „Global education week” („Nedelja globalnog obrazovanja”). U pitanju je međunarodna inicijativa za podizanje svesti i poziv na preispitivanje našeg sveta zajedno, koristeći globalno obrazovanje kao alat za solidarnost i promene. 

Tokom vrlo intenzivne nedelje, ideja je da se preispituju navike, način života, pronalaze novi načini obrazovanja i socijalizacije, kako bi se doprinelo održivom i ravnopravnom svetu.

 

Nastavnici Savremene bogato su osmislili ovu nedelju. Neke od aktivnosti koje su predložene učenicima su izrada kalendara u vidu web alata.  Kao glavna tema uzeta je porodica. Analizirano je šta je sve važno za funkcionisanje zdrave porodice.

Teme koje tu potpadaju, kao što su zdrav život i zdrave navike, korektni odnosi i poštovanje među članovima, čista okolina, dobro obrazovanje, finansijska stabilnost… su istraživane putem grupnih istraživačkih zadataka sa učenicima, upućujući ih na određenu literaturu, sajtove ili pitajući za njihovo mišljenje o tome šta je sve važno za snažnu porodicu.

Zatim su učenici imali zadatak da samostalno istraže različite važne datume i kada se oni obeležavaju (Nedelja deteta, Dan devojčica, Dan dečaka, Dan majki, Dan vode i planete zemlje, Dan pismenosti, Dan tolerancije…) Sve to su upisivali u elektronski kalendar koji su uz pomoć nastavnika imati zadatak da izrade.

Vršnjačka edukacija podsetila je na dečija prava, ali i obaveze

Još jedna od aktivnosti se odnoslila na vršnjačku edukaciju. U okviru svojih časova učenici šestog razreda dobili su zadatak da istraže koja su to dečija prava i obaveze i da na tu temu izrade prezentaciju i osmisle predavanje. Zatim su mlađim razredima održali čas na tu temu. Dok su učenici mlađih razreda dobili zadatak da izrade pano i osmisle predavanja o pravilima ponašanja u školi, koje su onda prezentovali starijim razredima. 

Vršnjačka edukacija pokazala se izuzetno dobrim alatom učenja odnosno prenošenja znanja. S jedne strane postoji aspekt demonstracije, pri čemu je izvođenje aktivnosti uvek na nov i zanimljiv način. 

 

S druge strane, akcentuje se zadavanje problemskih situacija i rešavanje problema kroz ono što je upravo naučeno. Grupna diskusija koja se dogodi, komentarisanje i ”oluja” ideja su nezamenljivi i ne mogu se uporediti sa klasičnom metodom predavanja na časovima.

Ispod možete pogledati njihov Kalendar u kojem su popisane početne ideje, i dat mesečni okvir planiranih aktivnosti. Učenici su sve osmislili samostalno!

Učenje o dečijim pravima na času Globalnih perspektiva

U sklopu Global Education Week-a učenice šestog razreda Magdalena Vujković i Lena Elezović, održale su čas učenicima čevrtog razreda o dečijim pravima na času Globalnih perspektiva.

Srbija jedna od prvih potpisnica međunarodne i opšteprihvaćene Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija, a uskoro će doneti i poseban Zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. Države-potpisnice Konvencije dužne su da sprovode sve odredbe o pravima dece – među njima su pravo na obrazovanje, igru, bezbedno odrastanje, adekvatnu zdravstvenu i drugu negu, Taj akt je obavezujuć za apsolutno sve građane, ne samo za nosioce funkcija.

Prava deteta stupaju na snagu odmah po rođenju. Ali, u našem društvu ne postoji dovoljno svesti tome šta proističe iz akata kao što je ova Konvencija. Uglavnom se prava deteta svode na njegovo pravo na igru i slobodno vreme. Ili na trivijalno: da su odrasli time što su detetu kupili igračku ili napravili igralište obezbedili dostupnost uslova iz Konvencije – a to nije tačno. Kvalitetna igra bi trebalo da bude sastavni deo života deteta od prvog dana života. A sa pravimo bi se trebalo mnogo detaljnije upoznati.

Neke od ovih informacije su Magdalena i Lena podelile sa mlađima, uz prilagođena objašnjenja – u skladu sa uzrastom četvrtaka. Probudila se znatiželja, ali i saznanje o tome šta predstavljaju i kako izgledaju osnovna dečija prava. 

Pogledajte galeriju: