Kako savremeni đaci zavole hemiju

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, Uncategorized, V-VIII / 19.01.2023

Kako savremeni đaci zavole hemiju

Hemija je često omiljeni predmet u Savremenoj zahvaljujući kreativnom pristupu nastavi

Kako bi nastavu hemije učinio što zanimljivijom, nastavnik Nikola Ivačić potrudio se da učenike zaista motiviše da savladaju gradivo! Učenici su imali zadatak da naprave 3D model građe atoma.

 

Da bi učestvovali u ovom zanimljivom projektu, učenici su morali temeljno da poznaju strukturu atoma, to jest, morali su da znaju da se atom zapravo sastoji od jezgra i elektronskog omotača, da se u jezgru nalaze protoni i neutroni, a u omotaču elektroni. 

Učenici su samostalno birali element koji će predstaviti, kao i materijal, a njihovoj kreativnosti nije bilo kraja! Za ovaj projekat koristili su loptice za stoni tenis, sunđeraste kuglice u boji, grančice drveća, žicu, a oni najkreativniji su se čak dosetili i da bi stalak za mamine saksije bio dobra podloga za prikaz atoma. 

Svoje radove izložili su u holu na spratu, pa su svi učenici, makar u prolazu, mogli da se upoznaju sa zanimljivim strukturama različitih atoma. Prilikom ovakvih projekata dokazujemo koliko nam je važno da svi naši učenici uče takoreći kroz igru i koliko nam je kreativan nastavni proces uvek na prvom mestu.