Muzej Jugoslavije – novo kulturno iskustvo za savremene osnovce

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, Učionica bez zidova, V-VIII / 18.02.2021

Muzej Jugoslavije – novo kulturno iskustvo za savremene osnovce

Učenici šestog i sedmog razreda posetili su Kuću cveća i Stari muzej

Nova tura kulture na koju su se uputili učenici Savremene osnovne škole bio je Muzej Jugoslavije, u čijem su sastavu Muzej „25. maj”, Kuća cveća i Stari muzej, a gde su imali priliku da steknu i prošire znanja o fenomenu Jugoslavije.

Bilo je ovo, kako mnogi učenici smatraju, iskustvo koje će dugo pamtiti, ali i još jedan pokazatelj da istoriju treba proučavati kroz aktivno upoznavanje sa kulturnim nasleđem.

Muzej Jugoslavije je memorijalnog karaktera i u njemu je pohranjena slojevita istorija Jugoslavije. Katalozi, izložbe i dokumentacija iz tog perioda na skladan način definišu jugoslovensko nasleđe, zbog čega je ova institucija jedinstvena u svetu.

Učenici su imali prilike da „pročitaju” koordinate Jugoslavije, i to iz više perspektiva, pri čemu je njihov vodič bila nastavnica istorije Isidora Smiljanić. Najpre su dobili informacije o geografskom kontekstu Jugoslavije – sastav bivših, ujedinjenih republika koje su činile veliko geografsko prostranstvo. Imali su jedinstvenu priliku da uče istoriju upoznajući se sa ličnim predmetima samog Josipa Broza Tita, uz zanimljiv pregled najvažnijih istorijskih tačaka u životu SFRJ. 

UČENJE KROZ KORELACIJU PREDMETA – ISTORIJE, GEOGRAFIJE I GRAĐANSKOG VASPITANJA

Najzad, savremeni osnovci naučili su i o kulturnim vrednostima Jugoslavije, po kojima je ova zemlja bila poznata u čitavom svetu: od likovne umetnosti, preko pozorišne i filmske, do arhitekture i muzike, kao i o brojnim intelektualcima koji su bili poštovani u celom svetu. Još jedna od tema o kojima je bilo reči jeste multikulturalnost, koja je takođe bila važna tekovina kulture u Jugoslaviji.

Na ovaj način, korelacijom predmeta istorije, geografije i građanskog vaspitanja učenici su dobili širu sliku života i prilika u Jugoslaviji. Postavljali su brojna pitanja i izlagali sopstvene utiske i stavove o zemlji u kojoj su se rodili njihovi roditelji.

MUZEJ „25. MAJ”, KUĆA CVEĆA I STARI MUZEJ

Današnji Muzej Jugoslavije do kraja 2016. godine nosio je naziv Muzej istorije Jugoslavije (MIJ). Sam Muzej „25. maj” nastao je sa misijom da muzealizuje društveno-političke aktivnosti i život predsednika tako što će sabirati, izučavati i izlagati poklone darivane Josipu Brozu Titu u Jugoslaviji i inostranstvu, zbog čega su ovi predmeti postali dostupni široj javnosti.

Tito je i sam učestvovao u odlukama u vezi sa osnivanjem i lično je odredio položaj, u blizini svoje rezidencije. Zbirka poklona je raznovrsna, a među darodavcima ima organa državne i lokalne uprave, društvenih i političkih organizacija, radnih kolektiva, građana, (samoukih) umetnika, amatera, iseljenika, kao i predsednika i drugih zvaničnika stranih država.

Tura učenika podrazumevala je i obilazak Kuće cveća, objekta u kom su sahranjeni nekadašnji doživotni predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije maršal Josip Broz Tito i njegova supruga Jovanka. Predstavlja jedno od najposećenijih turističkih mesta u Beogradu. Objekat je sagrađen 1975. godine, kao zimska bašta za potrebe tadašnjeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, i tada je nazivan „Cvećara”.

Objekat Stari muzej je specifična Muzejska laboratorija, gde je stalna postavka otvorena za publiku. Na postavci su jedna naspram druge izloženi delovi kolekcije nekadašnjeg Memorijalnog centra „Josip Broz Tito” i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, čijim je spajanjem 1996. godine Muzej Jugoslavije nastao.

Ovako bogato kulturno iskustvo, koje su savremeni učenici stekli, deo je koncepta „učionica bez zidova”, koji se praktikuje u Savremenoj osnovnoj školi, a čija je glavna ideja da se ne uči samo u školi već da se znanje stiče i neposrednim iskustvom, kroz upoznavanje sa kulturom i društvom koje ih okružuje.

Pogledajte galeriju: