Najbolji finski model obrazovanja od sada i u Savremenoj

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 07.06.2021

Najbolji finski model obrazovanja od sada i u Savremenoj

Zvanično partnerstvo sa New Nordic School

Finski model obrazovanja već decenijama važi za najbolji školski sistem na svetu čiji učenici konstantno postižu najviše rezultate na PISA testovima. On ohrabruje učenike da razvijaju svoju prirodno urođenu kreativnost, otkrivaju svoja prava interesovanja i slobodno oblikuju sopstvenu budućnost.

Savremena je u regionu poznata kao škola u koju deca dolaze sa osmehom, znanja usvajaju kroz problem solving pristup i slobodno razvijaju svoje afinitete pripremajući se za uspeh u 21. veku.

Upravo zbog toga Savremena je rešila da svojim učenicima ponudi najnapredniji model finskog obrazovanja kroz zvanično parnterstvo sa prestižnim finskim edukativnim sistemom New Nordic School.

NEW NORDIC SCHOOL – INOVATIVNA I PERSONALIZOVANA NASTAVA

New Nordic School Educational System je ugledna finska obrazovna organizacija koja svojim pristupima, standardima i praksama predano transformiše svetsko obrazovanje od predškolskog uzrasta do fakulteta.

Ovakav pristup nastavi temelji se na prestižnom finskom kurikulumu, dodatno obogaćenom najboljim svetskim nastavnim praksama. Zahvaljajujući ovome učenici na inovativan način usvajaju personalizovana i interdisciplinarna znanja primenjiva u svim krajevima sveta.

Zajedno sa svojim uglednim partnerima širom sveta New Nordic School donosi personalizovano i svrsishodno učenje kreirajući jedinsveni nastavni put za svako dete.

Sada je Savremena postala jedina škola-partner prestižne New Nordic School u našem regionu, a savremeni osnovci imaće prilike da iskuse najkvalitetnije finsko obrazovanje.

ŠTA NEW NORDIC PROGRAM DONOSI SAVREMENIM OSNOVCIMA?

Kroz partnerstvo sa New Nordic School Savremena će u svoju nastavu implementirati Nordic Bacalaureate program. Reč je o sveobuhvatnom i interdisciplinarnom kurikulumu koji se temelji na personalizovanom pristupu i učenju sa smislom.

Zahvaljujući ovom naprednom internacionalnom programu učenici usvajaju vredna znanja, veštine i alate pomoću kojih će samostalno oblikovati svoju budućnost. U Nordic Bacalaureate program utkano je 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Na taj način savremeni osnovci će kroz ovaj kurikulum usvajati i vrednosti globalnog građanstva neophodnih za snalaženje u modernim demokratskim društvima.

KAKO IZGLEDA NASTAVA PO FINSKOM MODELU?

Nastava po Nordic Bacalaureate programu počiva na 6 inovativnih principa modernog obrazovanja:

  1. Future-ready učenje
  2. Usvajanje i lokalizacija kompetencija
  3. Svrsishodnost učenja kroz primenu u stvarnom svetu
  4. Personalizovana nastava
  5. Interdisciplinarni pristup
  6. Opšte blagostanje učenika

Zahvaljujući ovim temeljnim principima finski model obrazovanja uvažava učeničke talente, interesovanja i želje, prevazilazi jaz između učionice i stvarnog sveta, razvija kod učenika znanja i veštine cenjene od savremenih poslodavaca i tražene na fakultetima, pokazuje učenicima kako da vode računa o svom fizičkom i mentalnom zdravlju i razvija kod učenika empatiju i upornost u prevazilaženju problema i izazova.

Ovakav inovativan pristup omogućiće savremenim osnovcima da izrastu u uspešne, srećne i kompletne mlade ljude koji poseduju savremena znanja i sposobni su da se snađu u različitim kontestima i nepredvidivim okolnostima.

SAVREMENA JE LIDER U REGIONU KADA JE U PITANJU IMPLEMENTACIJA NAJBOLJIH SVETSKIH NASTAVNIH PRAKSI

Savremena je širom regiona poznata kao škola koja donosi najsavremenije obrazovne pristupe i internacionalne vrednosti. Zvanično partnerstvo sa prestižnom finskom New Nordic School potvrda je inovativnog i posvećenog rada i korak dalje u našoj misiji da svojim učenicima pružimo najkvalitetnija znanja i veštine koje će moći da primenjuju u svim krajevima sveta.

Prema Nacrtu Svetskog ekonomskog foruma Obrazovanje 4.0 ključne veštine koje učenici treba da usvoje kako bi bili uspešni u 21. veku su: globalno građanstvo, inovativnost i kreativnost, tehnologija i međuljudske veštine. Partnerstvo sa New Nordic School omogućiće savremenim osnovcima da na zabavan, interesantan i podsticajan način usvoje ova važna znanja i veštine.

Najbolji finski model obrazovanja sada je dostupan i vašem detetu.