seminar zavisnost od tehnologija

Održan seminar o upotrebi tehnologija

/ / Blog, I-IV, Predškolsko / 01.04.2019

Održan seminar o upotrebi tehnologija

Osnovna škola Savremena u saradnji sa Institutom za moderno obrazovanje organizovala je za rukovodioce predškolskih ustanova i vaspitače predškolskih grupa vrlo uspešan seminar o upotrebi savremenih tehnologija.

Osnovna škola “Savremena” prepoznala je potrebu vaspitača i učitelja koji rade sa mlađim uzrastima za obukom u oblasti upotrebe tehnologija u edukaciji najmlađih.

Iz tog razloga, škola je organizovala edukaciju koja je osmišljena u skladu sa najnovijim naučnim otkrićima i preporukama u oblasti uticaja IKT-a na razvoj dece (naročito u ranom uzrastu) i optimalnog korišćenja digitalnih tehnologija za obrazovanje, komunikaciju i zabavu.

Seminar predstavio praktična i primenjiva rešenja

Praktična i primenjiva u praksi, ova obuka kao krajnji produkt ima akcioni plan preventivnih aktivnosti koji se pravi za svaku ustanovu posebno i osnažuje pojedince i ustanove da se preventivni rad organizuje na sistematičan i efikasan način.

Seminaru je prisustvovalo 30 vaspitača i nastavnika iz partnerskih predškolskih ustanova i škola Beograda, a organizacija seminara i sama obuka ocenjeni su najvišim ocenama.

Autor i realizator akreditovanog seminara koji je namenjen zaposlenima u obrazovnim ustanovama u ime Mreže profesionalaca Srbije bio je Aleksandar Kuzmanović.