SHTEAM kao logičan nastavak STEAM-a

/ / Blog, Erasmus+, I-IV, Kombinovani, Math&Move, Nacionalni, V-VIII / 18.09.2023

SHTEAM kao logičan nastavak STEAM-a

Šta su ova dva interdisciplinarna obrazovna predloga i po čemu se razlikuju

OŠ „Savremena” poznata je po svojim nastojanjima da iz tradicionalnog sistema obrazovanja iskorači u neke modernije sisteme. Jedan od njih je STEM, kao i njegov stariji brat SHTEAM.

Za početak, hajde da saznamo nešto više o STEAM-u. Ovo je moderan pristup znanju, interdisciplinarni obrazovni predlog koji kao svoje osnovne komponente uključuje nauku (S), tehnologiju (T), inženjering (E), umetnost (A) i matematiku (M). Opšta ideja modernog koncepta STEAM-a ima svoje korene u predsokratovskoj filozofskoj misli, gde znanje nije bilo ograničeno na oblasti, već je nastajalo kao posledica stalne međusobne interakcije ovih oblasti. STEAM program ima fleksibilnost da se prilagodi različitim kulturnim sredinama svakog mesta, bez odstupanja od svog glavnog cilja – sticanja suštinskog znanja. 

Cilj ovog programa je da učenici u istraživačkom okruženju shvate kako stvarni svet funkcioniše. Koristeći specijalno dizajniran jednostavan sistem zgrada, oni konstruišu mehaničke sisteme, arhitektonske strukture, električna kola i istražuju način na koji oni rade. Na taj način oni otkrivaju zakone koji regulišu mehaniku, akustiku i elektricitet, uvek polazeći od intuitivnog razumevanja prirodnog fenomena. Kretanje, sila, ravnoteža, zvuk, talasi, električna kola i poluge neke su od glavnih tema koje proučavaju. Zatim razgovaraju o energiji i njenim različitim oblicima.

Istovremeno, oni koriste matematiku kao oruđe za formulisanje ovih zakona, shvatajući tako neophodnost postojanja sveta matematičkih pojmova i načina na koji se konstituiše teorijski svet fizike.

Stvarajući sopstvene konstrukcije, učenici u rad unose svoj lični, odnosno subjektivni element. Kroz uzastopne korake koji su im potrebni kako bi ostvarili svoju zamisao, doživljavaju radost stvaranja (naučnog i umetničkog), ali i neophodnost sledećeg koraka, koji bi logično trebalo da podrže. Na ovome se radi i pojedinačno i u timu, uz naglasak na zajedništvu umesto na takmičenju.

U Arsakeia-Tositseia školama napravljen je korak dalje kada je reč o STEM konceptu uviđanjem suštinske veze između društvenih i humanističkih nauka. Kao najkompletniji koncept za STEAM predlaže se dipol „čovek i tehnologija”. Tako STEAM postaje SHTEAM (nauka, humanističke nauke, tehnologija, inženjerstvo, umetnost, matematika), integrišući kurseve književnosti, istorije, jezika i filozofije. Na ovaj način se bolje zadovoljavaju potrebe današnjih učenika i budućih građana, koji će morati da donose važne odluke o velikim globalnim pitanjima, kao što su klimatske promene i brz razvoj i ekspanzija veštačke inteligencije u svim oblastima života. 

Međutim, u središtu svih ovih dešavanja je čovek, koji, s jedne strane, stvara uslove za ovu civilizaciju, dok, sa druge strane, trpi posledice do kojih ona dovodi. Najsavremenije mehaničke konstrukcije, neverovatni dizajni digitalnih sistema, veštačka inteligencija i najsavremeniji roboti čine slagalicu savremene kulturne scene. U svemu tome važnu ulogu igraju i ljudski odnosi. Kakav oblik oni imaju? Kako eksponencijalno rastuća nauka o tehnologiji deluje na njih? Kako je tehnologija u interakciji sa tradicionalnim humanističkim vrednostima? Kako savremena ljudska društva gledaju na jezik, književnost, pozorište, istoriju, istoriju umetnosti i filozofiju u ovom kontekstu? Prvenstveno ova pitanja su važne komponente svakog savremenog modela obrazovanja.