Stvaramo nove lidere

Dečja znatiželja je bogatstvo, a mi je usmeravamo na pravi način

Nastavni kadar Savremene osnovne škole poseban akcenat stavlja na razvijanje kreativnosti i talenata kod svakog deteta. Vodimo se idejom da se kreativnost ne može istrošiti. Ona se čestim korišćenjem razvija i obogaćuje. A časovi u Savremenoj predstavljaju snažan izvor kreativnosti učenika. 

 

U mnogim školama je čest slučaj da deca jedan školski dan provedu potpuno monotono, radeći zadatke koji ne zahtevaju kreativnost. To rezultuje padom energije, volje i fokusa i dolazi do premora. Za razliku od drugih, mi se kao najmodernija škola u regionu trudimo da deca tokom časova ostanu fokusirana i spremna na samostalno izražavanje.

ZLATNI LIDERI NAŠE BUDUĆNOSTI 

Savremena osnovna se kroz kvalitetan način obrazovanja fokusira na to da đaci izrastu u uspešne ljude – buduće lidere 21. veka. Naš školski program je obogaćen paletom dodatnih aktivnosti kojima deca razvijaju svoju ličnost, talente i veštine koje predstavljaju čvrst fundament za razvijanje liderskih osobina.

Kroz savremen pristup nastavi mališani istovremeno razvijaju samostalnost i postaju timski igrači. Zdravim takmičarskim duhom podstiču jedni druge na učenje, napredak i preduzimanje inicijative.

Svesni smo da moderno doba, čiji smo svedoci, donosi promene i da se poslovi menjaju velikom brzinom. Dete koje zavoli učenje i rad na sebi biće spremno da se tokom života usavršava i prilagođava promenama. Jedna od važnijih veština koje krase uspešne lidere spremne na promene je analitičnost. 

Naša je misija da učenici steknu primenljivo znanje, nauče se slobodnom razmišljanju i razviju analitičnost. To postižemo multidisciplinarnim učenjem. Ne treba biti isključiv i teme obrađivati zasebno, već naučiti decu da povezuju znanja iz različitih predmeta.

Dečja znatiželja je bogatstvo, a mi je usmeravamo na pravi način. Primer za to je čas geografije na kom su đaci naučili kako se geografija prepliće sa drugim naukama.

U Savremenoj se đaci uče da slobodno i hrabro razmišljaju, iznose svoje stavove, šire vidike i postaju jake ličnosti, tolerantne prema tuđem mišljenju i stavovima.

SREĆNA DECA OSTVARUJU PUN POTENCIJAL

Kada se detetu posvetite, okružite ga podrškom i ljubavlju i date mu krila, ono će slediti svoje snove i ostvariti svoj pun potencijal.

Časovi u Savremenoj su stvarno drugačiji. Potrebe i želje učenika su na prvom mestu. Predavači imaju sluha za talente i fokus stavljaju na personalizovan pristup. Tokom časova su pažnja i koncentracija mališana na visokom nivou, jer im je ostavljen prostor za slobodno i kreativno razmišljanje.

Atmosferu sa naših časova idealno odslikava citat Alberta Ajnštajna – „Kreativnost je inteligencija koja se zabavlja”. Uz najsavremeniju tehnologiju na potpuno inovativan način se obrazujemo i podstičemo kreativnost.

Pogledajte kako savremeni osnovci koriste 3D bojanku da ožive svoje crteže: