Zašto je važno da vaše dete pohađa dobru osnovnu školu?

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 05.02.2019

Zašto je važno da vaše dete pohađa dobru osnovnu školu?

Živimo u vremenu kada mnogi prepoznaju važnost dobrog obrazovanja. Tako roditelji poklanjaju puno pažnje izboru odgovarajuće srednje škole, a posebno fakulteta za svoju decu. Međutim, uprkos pozitivnim trendovima, najvažnija stvar i dalje ostaje zanemarena:

 • uloga i važnost osnovnoškolskog obrazovanja za budućnost deteta.

Naime, stručnjaci su utvrdili da je kvalitet obrazovanja koji je pojedinac dobio u osnovnoj školi od presudnog značaja za njegov uspeh u budućnosti kako akademski, tako i profesionalni.

Uprkos ovim saznanjima, zvanična obrazovna politika kao da još nije prepoznala važnost ovog početnog stupnja obrazovanja. U skladu sa tim ponašaju se i mnogi roditelji. Za razliku od upisa u gimnaziju ili na fakultet, izboru osnovne škole ne poklanjaju dovoljno pažnje i obično upisuju dete po teritorijalnoj pripadnosti.

Na ovaj način rizikuju da naprave veliku grešku kada su u pitanju obrazovanje i budućnost njihove dece.

Istraživači koji su se bavili ranim obrazovanjem došli su do zaključka da je reč o periodu u kome deca usvajaju ne samo intelektualna znanja već i vaspitne obrasce, kao i veštine i navike, zahvaljujući kojima će kasnije u životu moći da budu uspešni u obrazovanju i radu. Osnovna škola je temelj za sve što dolazi nakon nje. U tom smislu, studije su pokazale da postoji razlika koja utiče na kvalitet kasnijeg obrazovanja između dece koja su pohađala dobru osnovnu školu i one koja su išla u lošiju školu.

Evo šta osnovnoškolsko obrazovanje donosi vašem detetu i kako to utiče na njegov uspeh u budućnosti.

Socijalizacija i usvajanje vrednosti

Jedna od ključnih vrednosti osnovnoškolskog obrazovanja jeste socijalizacija. Interakcija sa nastavnicima i drugarima pripremiće dete za zdrav i kvalitetan odnos sa društvom. Takođe, sredina u kojoj dete odrasta ima velikog uticaja na formiranje njegovih intelektualnih i vrednosnih stavova, ali i na celokupan emotivni razvitak.

Upravo ovde leži jedna od glavnih prednosti privatne osnovne škole. Za razliku od državnih, koje su dužne da upišu učenike sa određene teritorije bez obzira na shvatanja, vaspitanje i poreklo, u privatnu školu dolaze deca roditelja koji se slažu sa misijom i vizijom škole i koji su verni vrednostima koje ona oličava. Zbog toga dete raste u sredini utemeljenoj na zajedničkim vrednostima i podsticajnoj za razvoj. Upravo zato u ovakvim školama gotovo da i ne dolazi do, u današnjem vremenu sve češće pojave, vršnjačkog nasilja. Dobar sistem prevencije i brzog reagovanja u slučaju da do ovih situacija dođe garancija su da će škola reagovati adekvatno i na vreme.

Dobar temelj je ključ kasnijeg uspeha

Psiholozi tvrde da su za razvoj ličnosti i vaspitanje deteta najvažnije prve tri godine njegovog života. Greške u vaspitanju u ovim ranim godinama kasnije se teško ispravljaju i usporavaju razvitak ličnosti i učenje. Sa druge strane, ukoliko se uloži dosta truda, energije i posvećenosti u tom najranijem periodu, stvoriće se dobra baza na koju se kasnije nadograđuju ostale kvalitetne osobine deteta i razvijaju se svi njegovi potencijali.

Isto tako, učitelji i nastavnici širom sveta smatraju osnovno obrazovanje najvažnijim korakom u obrazovanju svakog pojedinca.

Istraživanja potvrđuju da je osnovnoškolsko obrazovanje ono koje u velikoj meri određuje uspeh pojedinca u kasnijem akademskom životu. Učitelji znaju da nije lako naučiti mladu osobu novim stvarima, ali i da je još teže ispraviti ono što je osoba pogrešno naučila. Zbog toga je pravilan rad u osnovnoj školi od neprocenjive važnosti.

Ukoliko dete u ovom periodu stekne ljubav prema celoživotnom učenju, socijalizuje se na pravi način sa okolinom i, pored obaveznih znanja, usvoji i ključne veštine kao što su sposobnost samostalnog rešavanja problema i timski rad, onda će ono u budućnosti biti daleko spremnije za nastavak školovanja, to jest moći će da postane aktivni sudeonik u procesu sopstvenog obrazovanja, a ne pasivni primalac. Jedino tako će ono što je dete naučilo ostati zauvek sa njim i neće izbledeti tokom vremena.

Stoga, dobra škola potencira koncept obrazovanja kao usvajanje principa i upotrebljivih veština, a ne obrazovanje kao suvoparno bubanje činjenica iz knjiga.

Dobro obrazovanje vašeg deteta je investicija koja se sigurno isplati, ali je potrebno da na vreme počnete da investirate kako kasnije ne bi došlo do problema. Ukoliko svom detetu obezbedite pozitivna iskustva i najkvalitetnije osnovno obrazovanje, omogućićete mu mnogo veće šanse za uspeh u budućnosti.

I znanje i vaspitanje

U periodu osnovnog obrazovanja učitelji nisu samo prenosioci znanja već i vaspitači koji oblikuju ponašanje dece u skladu sa najvišim vrednostima naše civilizacije. Podučavanje u osnovnoj školi istovremeno utiče na detetov intelektualni razvoj kao i na vaspitanje. Svako eventualno negativno ili nesocijalno ponašanje učitelji i nastavnici imaju priliku da isprave na vreme dok se ono nije razvilo u nešto što se teško popravlja.

Ovo je period u kome dete, pored znanja propisanih planom i programom, usvaja i pravila društvenog ponašanja. Ono jedan deo dana provodi odvojeno od porodice gde samostalno sklapa nova prijateljstva, igra se i uči, upoznaje se sa nastavnicima, navikava na novu sredinu i činjenicu da su u školi sva deca jednaka. Ukoliko je sredina zdrava, vaše dete će odrasti u socijalizovano, samosvesno biće, sposobno da samostalno deluje i uvaži druge i njihove potrebe.

Stoga je izbor dobre osnovne škole od izuzetnog značaja:

 • ovo je jedini period kada učitelji i nastavnici zaista imaju prilike da utiču na celokupno biće učenika i da mu pomognu da se razvije u zdravu osobu.

U kasnijim fazama obrazovanja nastavnici više nemaju tu moć jer su učenici stariji, formiraniji i teže menjaju jednom usvojene obrasce ponašanja. Zbog toga je osnovna škola velika šansa za vaše dete i njen izbor ne treba prepustiti slučaju. U dobroj školi učitelji i nastavnici maksimalno su motivisani i posvećeni vašem detetu.

Istraživanja su jednoglasna: od ovog perioda zavisi uspeh vašeg deteta u budućnosti

Tradicionalni obrazovni sistem ne poklanja dovoljno pažnje najranijem periodu školovanja. Rezultati relevantnih naučnih istraživanja govore da je to pogrešno iz mnogo razloga. Reč je o izuzetno važnom, ako ne i presudnom periodu u životu deteta. Sledeće činjenice iz istraživanja govore zašto roditelji treba da se pobrinu da njihovo dete dobije najbolje osnovno obrazovanje:

 • godišnji napredak u učenju koji se ostvari u ovom periodu daleko je veći nego napredak u svim kasnijim godinama;
 • činjenica da li je dete naučilo da čita tečno i sa razumevanjem do trećeg razreda u velikoj meri predstavlja jasnu predikciju njegovog školskog i profesionalnog uspeha u budućnosti;
 • deca u slabijim školama su do trećeg razreda već u tolikom zaostatku za svojim vršnjacima iz boljih škola da ih nikada ne sustignu;
 • pohađanje dobre osnovne škole ima većeg uticaja na detetov uspeh u budućnosti od njegovog porekla ili pola.

Kako izgleda škola koja donosi veće šanse za uspeh vašeg deteta?

Ključno pitanje koje roditelje zanima je:

Šta dobra škola treba da sadrži kako bi pružila kvalitetno obrazovanje njihovom detetu?

Proučavajući najbolje svetske osnovne škole, izdvojile su se najvažnije karakteristike koje one poseduju. Naime, svima njima je zajedničko da tokom školovanja deca dobijaju:

 • veću pažnju (manji razredi). Ovo omogućava nastavnicima i učiteljima da svakom detetu posvete adekvatnu pažnju koja će dovesti do ispunjenja ciljeva obrazovanja.
 • personalizovan program. Usvajanje opšteg plana i programa je obaveza, ali način njegovog usvajanja može biti drugačiji za svako dete. Zato nastavnici u skladu sa učenikovim preferencijama i talentima prilagođavaju program kako bi ga on usvojio što efikasnije.
 • bogate vannastavne aktivnosti. Pored obaveza propisanih planom i programom, vannastavne aktivnosti su sjajan način da deca razvijaju različite talente i usvajaju dodatna znanja i veštine. Pohađanje ovih časova stimuliše dečji mozak, podstiče razvoj višestruke inteligencije i donosi korist u daljem učenju i karijeri. Za pojedinu decu, neka od vannastavnih aktivnosti možda postane i buduće zanimanje.
 • posvećene nastavnike. Motivisani nastavnici koji vole svoj posao i imaju podršku škole drže kvalitetnije časove i trude se da svakom detetu prenesu znanja i vrline.
 • sigurno okruženje. U pažljivo negovanim i kontrolisanim uslovima privatne škole vaše dete se razvija u podsticajnoj sredini gde vladaju drugarstvo, tolerancija i poštovanje.

U dobrim osnovnim školama nisu zanemareni ni roditelji. Ono što oni dobijaju je:

Postoji li takva škola u Srbiji?

Donedavno su se škole koje zadovoljavaju ove visoke kriterijume nalazile isključivo u zemljama koje se kotiraju visoko kada je reč o obrazovanju: Finska, Nemačka, SAD… Međutim, sada je moguće i u Srbiji upisati dete u osnovnu školu koja zadovoljava svetske kriterijume. Reč je o Savremenoj osnovnoj školi, koja je nastala na temeljima Savremene gimnazije i International School Savremene, čiji je uspeh potvrda kvaliteta obrazovnog procesa koji se u njoj odvija. U Savremenoj osnovnoj školi obrazovni pristup temelji se na detetu i njegovim potrebama. Mešavina najbolje tradicije nacionalnog obrazovanja i prestižnog Cambridge obrazovanja omogućiće vašem detetu da kroz dva akreditovana programa – Nacionalni ili Kombinovani, i rad sa posvećenim učiteljima i nastavnicima stekne naviku celoživotnog učenja i usvoji znanja i veštine za 21. vek. Na taj način ne samo da će mu biti otvorena vrata najboljih domaćih i inostranih srednjih škola već će šanse da postane samostalan i uspešan pojedinac biti znatno veće.

Iako će mnogi roditelji lakše izdvojiti novac za srednje ili fakultetsko obrazovanje svog deteta smatrajući da je osnovno obrazovanje manje važno, istraživanja pokazuju da je to greška:

 • Pravo vreme da počnete da mislite o obrazovanju svog deteta jeste period upisa u prvi razred osnovne škole.

Počnite na vreme da mislite o budućnosti svog deteta!