Kako da naučite dete da čita?

Kako naučiti dete da čita: Najbolji saveti za roditelje

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 05.06.2019

Kako naučiti dete da čita: Najbolji saveti za roditelje

Čitanje i pisanje fundamentalne su civilizacijske veštine neophodne za čovekov uspeh u životu. Upravo zbog toga roditelji najčešće pitaju kako naučiti dete da čita, i to ne treba da čudi. Od samog početka školovanja najviše se radi na usvajanju ovih veština, jer što pre ovlada njima, dete će moći da potpunije usvaja znanja iz ostalih predmeta i zato je čitanje ključna sposobnost i prediktor akademskog uspeha.

Ono što treba da znate kao roditelj jeste da pred polazak u prvi razred osnovne škole deca nisu dužna da znaju da čitaju. Međutim, svedoci smo, sa jedne strane, da neka deca savladaju ovu veštinu pre polaska u školu, dok nasuprot tome mnoga deca i po polasku u školu imaju problema sa čitanjem.

Zbog toga roditelji žele da pomognu svojoj deci da nauče da čitaju.

Šta treba da znate pre nego što počnete da učite svoje dete da čita?

Uživanje u čitanju (bez obzira na to da li čitaju sami ili im neko drugi čita) predstavlja jedan od glavnih prediktora uspeha kod osnovnoškolske dece, stoga nije važno samo pomoći svom detetu da nauči da čita, već mu i preneti ljubav prema čitanju koju će nositi sa sobom kroz život.

Deca vežbaju čitanje

U zavisnosti od toga da li vaše dete tek počinje da uči da čita ili je počelo da sriče slova i čita na slogove, i vaš pristup će biti drugačiji.

Jedno je sigurno: ne postoji jednostavan odgovor na pitanje kako najlakše naučiti dete da čita i piše. U srpskom jeziku situaciju dodatno čini složenom i postojanje ćirilice i latinice, što znači će vaše dete morati da nauči da čita na oba pisma.

Bez obzira na to da li pokušavate da dete od početka naučite čitanju ili želite da mu pomognete da ga usavrši, jedno treba da znate:

 • iako vama možda deluje da je lako i prirodno, čitanje je zapravo kompleksan proces koji se ne događa sam od sebe. Najbolji način da naučite decu kako da čitaju je da taj proces učinite zabavnim.

Vežbe za čitanje za prvake

Usvajanje sposobnosti čitanja suštinski je deo procesa učenja u prvom razredu osnovne škole i bitan je za celokupni akademski uspeh. Prosto rečeno, veština čitanja koristi se za usvajanje svih predmeta tokom školovanja i zbog toga je izuzetno važna za detetov opšti uspeh.

Pomoć u čitanjuPostoji nekoliko načina na koji prvaci usvajaju sposobnost čitanja:

 • prepoznavanjem delova rečenice (prvog slova, tačke na kraju);
 • čitanjem jednosložnih reči;
 • rastavljanjem reči na slogove (čitanje slog po slog);
 • uočavanjem razlike između fikcionalnih i nefikcionalnih tekstova;
 • razgovorom i odgovaranjem na pitanja o pročitanom tekstu;
 • čitanjem naglas;
 • razumevanjem osnovnih elemenata knjige, kao što su naslov, sadržaj;
 • čitanjem dečje poezije primerene njihovom uzrastu.

U kvalitetnoj osnovnoj školi vaš prvak bi trebalo da nauči da čita do kraja prvog razreda. Međutim, i vi mu možete pomoći ukoliko radite sa njim neke od vežbi za početno čitanje.

Pre svega naučite ga da drži pravilno olovku, jer će usvajanje čitanja biti uspešnije ukoliko je propraćeno i učenjem pisanja. Dakle, da bi vaše dete moglo da piše, crta ili podvlači olovkom, potrebno je da nauči da je pravilno drži. Ovo su neki od najefikasnijih načina:

 • dajte mu lopticu u ruku kojom piše kako bi mu mali i domali prst bili zauzeti njenim držanjem, čime će ono biti prinuđeno da drži olovku pravilno;
 • novo nije uvek bolje: dajte detetu stare, istrošene voštane bojice koje neće moći da uzme drugačije nego sa tri prsta;
 • pustite vaše dete da samo ljušti pomorandže ili mandarine, čime će vežbati hvatanje malih predmeta, ali i mišiće prstiju dok vuče koru.

Kada je u pitanju čitanje, sledeće vežbe i aktivnosti mogu biti veoma efikasni:

1. ČITAJTE NAGLAS: Čitajte naglas priče ili pesme, koristeći drugačije glasove i odgovarajuće ekspresije za junake i naratora. Na taj način vaše dete će polako učiti kako da čita odgovarajućom brzinom, da ističe i razume delove teksta.

2. ČITAJTE RIMOVANE PESMICE: Ove pesmice ne služe samo za zabavu već omogućavaju detetu da razaznaje glasove i uče ga kako da čita na slogove. Možete ih izgovarati zajedno, a veoma zabavno i korisno biće ako počnete i sami da smišljate sopstvene rime.

3. RASTAVLJAJTE REČI NA SLOGOVE: Olakšajte detetu tako što ćete ga učiti da čita kraće reči. Počnite tako što ćete vežbati slovo po slovo, zatim slog po slog ili po dva sloga dok ne dođete do toga da može da pročita celu reč.

4. UKRASITE DEČJU SOBU POSTERIMA SA REČIMA: Na taj način stvorićete okruženje koje će ga podsticati da čita. Pitajte dete koje slovo označava koji glas i koja još reč počinje na to isto slovo.

5. KORISTITE MODERNU TEHNOLOGIJU: Naša deca odrastaju u 21. veku i da biste ih motivisali da istraju u učenju, potrebno je da uključite sredstva koja oni vole i razumeju. Možete zajedno igrati na računaru igru vešala, sastavljanje reči od slova ili neku drugu igru kreiranu za učenje čitanja u ranom uzrastu.

moderna tehnologija kao pomoć u čitanju

6. ČITANJE I CRTANJE: Dete ima zadatak da nacrta neku scenu iz omijene knjige ili lika iz priče koju ste čitali. Nakon toga vaš prvak može da napiše kratak opis onoga što je nacrtao.

7. POSTANITE PESNICI: Najbolji način da se ovlada jezikom jeste da se on koristi. Čitajte zajedno kratke pesmice i razgovarajte o njima, a potom pokušajte da zajedno sastavite sopstvene pesmice o ljudima koje poznajete ili situacijama u kojima se nalazite.

8. KORISTITE KARTICE SA SLOVIMA: Sastavljajte „ozbiljne” i „smešne” reči slovo po slovo, koristeći kartice. U početku neka to budu kraće reči, a kako dete bude napredovalo, pokušajte da sklapate sve duže i duže reči.

9. NAPRAVITE SOPSTVENI REČNIK: Kako vaše dete bude usvajalo nove reči, beležite ih zajedno u neku svesku. Na primer, dozvolite svom mališanu da ih sam zapiše ili nacrta sliku koja će ilustrovati tu reč ili da je upotrebi u kraćoj rečenici. Kako bude rastao broj reči, tako ćete i vi biti zadovoljniji.

Kada učite svoje dete da čita kod kuće, vaš uspeh može zavisiti od jedne stvari:

 • ZABAVE!

Vodite računa da se i vi i vaše dete tokom procesa učenja zabavljate.

Efikasne vežbe za tečno čitanje

Svako dete uči svojim tempom i ukoliko ga požurujete ili suviše forsirate, to može biti kontraproduktivno. Koristite neke od ovih vežbica, trudite se da redovno čitate i dozvolite mu da samo izabere knjige koje bi volelo da čita.

Na taj način prenećete mu ljubav prema čitanju, a to je siguran put za savladavanje čitanja, ali da se ova lepa navika zadrži tokom čitavog života.

Kako naučiti dete da tečno čita?

Čak i kada nauče sva slova (veliko i malo slovo) i da prepoznaju cele rečenice, mnoga deca imaju problem sa čitanjem gde se neki od simptoma poremećaja čitanja mogu pripisati disleksiji. Bilo da je reč o čitanju naglas ili u sebi, osnovci često zamuckuju, sriču reči slog po slog ili čak slovo po slovo i jednostavno ne uspevaju da tečno čitaju.

čitanje se detetom

Sposobnost tečnog čitanja usvaja se u ranim razredima osnovne škole i veoma je važna za kasniji detetov akademski uspeh. Kako dete napreduje u starije razrede tako je čitanje sve neophodnije i za druge predmete, kao što su matematika, priroda i društvo… Dakle, sposobnost da čita normalnom brzinom i bez zastajkivanja značajno će olakšati usvajanje znanja iz ostalih predmeta i zbog toga je važno da dete na vreme nauči da tečno čita.

Dobre osnovne škole koriste niz naprednih metoda za usvajanje čitanja kod dece i omogućavaju im da napreduju na najefikasniji način. I roditelji u ovom procesu mogu imati značajnu ulogu.

Sa svojim detetom možete vežbati kod kuće i tako mu pomoći da brže savlada tečno čitanje.

Tečno čitanje se sastoji od tri komponente, a to su:

 1. tempo;
 2. tačnost;
 3. prozodija (kako čitalac koristi tajming, fraziranje, naglašavanje i intonaciju da istakne smisao).

Kada slušate kako vaše dete čita, vodite računa o ova tri elementa i identifikujte sa čim ima najviše poteškoća. To su stvari na koje treba da se fokusirate. Kako biste mogli da se uverite u nivo čitanja vašeg deteta, važno je da mu date tekstove koji su prilagođeni njegovom uzrastu. Ukoliko je tekst za starije uzraste, dete će gubiti previše vremena pokušavajući da razume ili izgovori nepoznate reči.

Kada radite na tečnosti čitanja sa svojim detetom, ovo pravilo vam može pomoći:

 • Ukoliko dete na svakih 20 reči pogrešno pročita više od jedne reči, fokusiraće se na prepoznavanje reči, a ne na tečno čitanje. U tom slučaju, pronađite tekst koji je primereniji njegovim godinama ili koji mu je poznatiji.

Vežbe za tečno čitanje

Postoji dosta načina kako poboljšati čitanje kod dece. Ukoliko sa svojim detetom upražnjavete sledeće vežbe, pomoći ćete mu da brže počne da čita tečno i sa razumevanjem:

1. PRUŽITE DETETU MODEL: Kako bi naučilo da čita tečno, dete prvo mora da čuje kako tečno čitanje zvuči. Zato čitajte naglas svom detetu, jer će tako imati prilke da oseti kako tečno čitanje treba da izgleda: naglašavajte odgovarajuće reči, pravite pauzu posle zapete, zaustavljajte se nakon tačke. Na taj način vaše dete će početi da vas oponaša kada čita, odnosno videće u vama model na koji treba da se ugleda. Takođe, potrudite se da čitate ekspresivno, jer ćete tako pomoći vašem detetu da se poveže sa smislom teksta, kao i da ga čitanjem izrazi i prenese drugima.

2. EHO ČITANJE: Ovo je jedna od varijanti čitanja kao modela. Umesto da vi čitate ceo tekst, a vaše dete samo sluša, kod eho čitanja roditelj pročita jednu rečenicu, a zatim tu istu rečenicu pročita i dete. Prilikom ove vežbe dobro bi bilo da, dok čita, dete prati prstom reči koje izgovara. Na ovaj način bićete sigurni da povezuje zvukove sa rečima, a da ne ponavlja mehanički ono što ste vi pročitali. Kako dete napreduje, ovu vežbu možete unaprediti tako što ćete mu čitati više rečenica odjednom.

3. KORISTITE AUDIO-KNJIGE: Još jedan sjajan način da dete čuje kako izgleda kvalitetno čitanje sa razumevanjem jesu audio-knjige. Njihova prednost je i ta što dete može da ih preslušava iznova i iznova i tako da vama šansu da se malo odmorite od čitanja naglas.

vežbanje čitanja uz pomoć audio knjiga

4. VEŽBOM DO SAVRŠENSTVA: Bez obzira na to da li je vaše dete više ili manje talentovano za čitanje, jedno treba da znate: najbolji čitači nisu rođeni takvi, već su to postali vežbom. Jedan od najboljih načina za vežbu jeste da čitate sa detetom jedan pasus iznova i iznova, dok ne postigne potpunu fluentnost. Neka to za početak budu kraći odlomci sa ne više od 100 reči.

5. PAMĆENJE: Kako vaše dete bude napredovalo u čitanju, podstaknite ga da nauči napamet kraće pesme, odlomke ili pričice. Na ovaj način postižete tri stvari. Prvo, vaše dete će se upoznati sa određenim rečima, strukturama i značenjima koje će kasnije lako prepoznavati u drugim tekstovima. Drugo, kako vaše dete bude pamtilo pasuse, tako će se upoznavati sa ritmom pisanog jezika. Kad jednom bude tečno u čitanju pasusa, kasnije će to postići i sa čitavim tekstovima. Treće, pamćenje će probuditi osećaj uspeha i samopouzdanja kod vašeg deteta, a samouvereno dete će lakše krenuti u nove izazove i tako brže savladati tečno čitanje.

6. VEŽBAJTE KRITIČKO ČITANJE: Iako je tečno čitanje povezano sa tempom, tačnošću i prozodijom, ono nije samo to. Da bi moglo tečno da čita, dete mora to da radi sa razumevanjem. To znači da prepoznaje smisao teksta i da je sposobno da o njemu razgovara koristeći svoje reči. Zato pričajte sa detetom o onome što ste pročitali, postavljajte mu pitanja, raspravljajte o likovima i radnji. Veština kritičkog čitanja biće od posebne važnosti u trećem, četvrtom i petom razredu, kada će dete morati da je primeni i na druge predmete.

7. BUDITE U KONTAKTU SA DETETOVIM PROFESOROM: Dobar odnos između učitelja i roditelja ključan je za detetov uspeh u osnovnoj školi. Dobre škole neguju partnerski odnos sa roditeljima i uključuju ih u donošenje važnih odluka za detetovo obrazovanje. Učitelj, odnosno učiteljica vašeg mališana može vam reći na kom nivou on čita, da li napreduje odgovarajućim tempom i može vam dati sugestije na čemu možete raditi kod kuće kako biste ubrzali njegov napredak.

Iako su za razvijanje tečnog čitanja važni fokus, vežba i repeticija, nemojte dozvoliti da upadnete u rutinu. U tom slučaju dete može razviti otpor prema čitanju, što će kasnije imati posledice na njegov akademski uspeh. Potrudite se da aktivnosti i vežbe koje upražnjavate budu raznovrsne i zabavne.

Budite u kontaktu sa detetovim profesorom

Ono što će posebno motivisati dete jeste osećaj uspeha. Jedan od način da mu pomognete jeste da ga adekvatno nagrađujete posle svakog vežbanja ili postignuća. Drugi način je da snimite dete kako čita pasus na početku vežbanja i zatim kako taj isti pasus čita nakon što ga je savladalo. Razlika između dva čitanja biće ogromna, pružiće detetu osećaj zadovoljstva i daće mu motiv da nastavi.

OPREZ: Pojedini roditelji pogrešno poistovećuju tečno čitanje sa brzim čitanjem. Njihovo najčešće pitanje jeste: kako naučiti dete da brzo čita. Međutim, kao što smo videli, tečno čitanje ne znači brzo čitanje, već čitanje u odgovarajućem tempu, sa poštovanjem svih prozodijskih elemenata kako bi se na pravi način preneo smisao pročitanog. Tehnike brzog čitanja su nešto sasvim drugo i nisu primerene za decu u nižim razredima osnovne škole.

Uživajte u procesu

Veoma je važno da detetu ne izazivate dodatni stres prilikom učenja da čita. Ono će u školi kroz rad sa stručnim nastavnim osobljem svakako savladati ovu veštinu. Vi mu takođe možete pomoći kroz rad kod kuće. Da biste to uradili na najbolji način, slobodno možete primenjivati neke od vežbi i saveta koje ste pročitali u ovom tekstu.

A najbolji savet koji možemo da vam damo za kraj jeste da se opustite i uživate u procesu. Jedna od najlepših stvari u životu jeste posmatranje svog deteta kako od nule usvaja fundamentalnu veštinu kakva je čitanje i kako svakoga dana postaje sve bolje u njoj.

Potrudite se da tokom tog procesa i zavoli čitanje, jer će mu to u životu povećati šanse za uspeh i pružiti neophodnu širinu i dubinu u razvoju.

Srećno!