LU tehnologija transformiše svaki prostor

/ / Blog, Erasmus+, I-IV, Kombinovani, Math&Move, Nacionalni, Uncategorized, V-VIII / 10.03.2023

LU tehnologija

Transformacija prostora u atraktivno obrazovno okruženje za fizički, intelektualni i socio-emocionalni razvoj dece

Niko ne može osporiti značaj tradicionalnih nastavnih metoda. Ali u doba kada se sve menja velikom brzinom i tehnologija postaje dragoceno oruđe u svačijim rukama, prosvetni radnici nemaju drugog izbora nego da se prilagode. Kombinovanjem tradicionalnih nastavnih metoda sa tehnologijom oni mogu značajno uticati na postignuća svojih učenika.

Postoje mnoge platforme, igre, aplikacije i elektronski uređaji koje ljudi koriste za učenje, zabavu ili čak održavanje kondicije. Neki od njih kombinuju sve navedene ciljeve, baš kao i LU Playground.

Šta je LU Playground

LU Playground dizajniran je u Kanadi pre pet godina, a potom se njegova upotreba brzo proširila u mnogim zemljama. Sada više od hiljadu škola koristi LU sistem. To je interaktivni audio-vizuelni sistem koji, između ostalog, pruža širok spektar obrazovnih aplikacija pogodnih za pedagošku upotrebu. Ovaj sistem uključuje laserski projektor visokog kvaliteta, kameru za detekciju pokreta, moćan zvučni sistem i potpuno automatizovan sistem osvetljenja u više boja za stvaranje impresivnih magičnih okruženja u kojima učenici bolje uče kroz fizičku aktivnost.

S obzirom na činjenicu da se manje od 10% dece bavi fizičkom aktivnošću u dovoljnoj meri, diverzifikacija načina učenja i podučavanja jedan je od glavnih izazova obrazovanja. Socioemocionalne i fizičke veštine se često zanemaruju kada se koristi tehnologija, ali LU može da transformiše bilo koji prostor u aktivno i impresivno obrazovno okruženje, gde su deca angažovana i fizički, i intelektualno, i socioemocionalno. 

Obrazovne aplikacije

Dizajniran od strane nastavnika za nastavnike, LU sistem uključuje sve veću raznolikost aplikacija zasnovanih na nastavnom planu i programu koje pokrivaju skoro sve školske predmete. Redovno ažurirane i prilagodljive potrebama svakog uzrasta i školskog programa, aktivnosti su pažljivo osmišljene kako bi pomogle deci da u potpunosti neguju svoje fizičke i obrazovne potrebe. LU aplikacije su osmišljene za sve predmete – od matematike i STEAM predmeta do fizičkog vaspitanja, jezika, geografije i mnogih drugih. LU projektuje matematičke operacije i odgovore na zidu koje nastavnik može da izabere ili čak da kreira nove u zavisnosti od potreba i nivoa veština učenika. 

Kako funkcioniše Newton aplikacija?

Učenici u dva ili četiri reda (u zavisnosti od broja učenika u odeljenju) moraju da trče i pogode specijalnom mekom loptom tačan odgovor što je brže moguće pre nego što istekne vreme. LU prepoznaje kada je pogođen tačan odgovor i dodaje bod timu. Koju vrstu matematičkih operacija će koristiti i koliko bodova je potrebno do pobede, može izabrati korisnik (tj. nastavnik).

Korisnici LU sistema mogu da komuniciraju jedni sa drugima i razmenjuju dobre prakse i iskustva preko LU zajednice. Na ovaj način se stvara sinergija između prosvetnih radnika širom sveta kako bi se deci omogućilo da razviju svoj pun potencijal. LU je osvojio nagradu EdTech Cool Tool 2022 u kategoriji Igre za učenje/simulaciona rešenja, koja odaje priznanje kompanijama koje doprinose tehnološkoj transformaciji obrazovanja. 

Mnoge evropske škole su instalirale LU u svojim prostorijama, a povratne informacije korisnika/nastavnika su pozitivne. Evo nekih od njihovih komentara:

LU transformiše učionicu u potpuno drugačiji svet.
SC BAYER UERDINGEN, NEMAČKA 

Ovo je socioemocionalno učenje, to je fizičko učenje povezano sa akademskim učenjem.
ROCKFORD, IL, SAD

Neke od pozitivnih stvari koje zaista vidimo su radost i uzbuđenje dece koja dolaze u školu.
BALTIMORE, MD, SAD 

Ono što nas zaista fascinira kod LU je kretanje – krećemo se i učimo.
MATANE, KC, KANADA

LU se pokazao posebno korisnim čak i za učenike sa posebnim poteškoćama u učenju. Oni osećaju da pripadaju razredu, učestvuju u aktivnostima i to rade najbolje što mogu. Svetla, muzika, ekran, njegov dizajn i interakcija koju nudi posebno su korisni za učenike sa poteškoćama u učenju. 

U školi Arsakeio Primary School of Patras LU se koristi često i na skoro svim školskim predmetima. Njegovu primenu su započeli na časovima fizičkog vaspitanja i polako je proširili i na nastavu iz drugih predmeta (matematike, geografije, stranih jezika itd.). I nastavnici i učenici su se vrlo brzo upoznali sa njegovom upotrebom i mogućnostima i svima se dopao. LU je pogodan za učenike svih uzrasta, od vrtića (4–5 godina) do 6. razreda (11–12 godina).

Fizička aktivnost, učenje i zabavljanje u isto vreme

LU nije samo obrazovno sredstvo, već može poslužiti i u druge svrhe – od plesa do izrade prezentacija i takmičenja, LU može ispuniti očekivanja svakog korisnika. Tako je škola Arsakeio Primary School of Patras u decembru 2022. godine učestvovala na LU onlajn međunarodnom košarkaškom turniru, koji je okupio učenike osnovnih škola iz zemalja širom sveta. Uključenost učenika je bila impresivna i svi su bili nestrpljivi u iščekivanju objavljivanja rezultata! 

Takođe, LU je usvojen u nastavnom planu i programu srednje škole Arsakeio sa učenicima i nastavnicima koji su deo Erasmus+ programa HALL, koji promoviše zdrav način života.

Učenici su srećni što imaju LU, koji im pomaže da se kreću, uče i zabavljaju u isto vreme. Raduju se igranju matematičkih igrica, svakim danom postaju sve bolji i sve brže koriste matematičke operacije – bez ikakvog stresa, samo se zabavljaju! Kretanje budi njihovo telo i um! LU čini učenje dostupnim za sve učenike, bez obzira na njihov stil učenja, promoviše saradnju i fizičko blagostanje, razvija veštine i podiže samopouzdanje jer svako može da uči uz LU!