Viewing post categorized under: profesori


Marko Mladenović

Marko Mladenović

/ profesori / 30.04.2020
Read More

Marija Kovački

/ profesori / 31.05.2019
Read More
Vidak Pejović

Vidak Pejović

/ profesori / 31.05.2019

Profesor istorije Vidak Pejović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kom je završio i master studije iz oblasti srednjovekovne istorije. Radio je u više privatnih i državnih srednjih i osnovnih škola. Učesnik je mnogih konferencija iz oblasti istorije širom Evrope. Autor je mnogih naučnih radova koji su prezentovani na međunarodnim stručnim skupovima, a […]

Read More
Zorana Nedeljković

Zorana Nedeljković

/ profesori / 31.05.2019

Profesorka fizike Zorana Nedeljković diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije. Učestvovala je u istraživanjima i na međunarodnim konferencijama iz oblasti metodike nastave fizike. Trenutno je na doktorskim studijama na matičnom fakultetu na modulu – Nastava fizike. U radu sa učenicima u Savremenoj gimnaziji želi da kod njih […]

Read More
Darinka Rajković

Darinka Rajković

/ profesori / 31.05.2019

Profesorka fizike Darinka Rajković diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije. Učesnik je akcija na fakultetu koje su se bavile popularizacijom fizike. Učenicima Savremene gimnazije želi da približi fiziku, da razvije kod njih pozitivan i istraživački stav prema predmetu, ali i da im ukaže na mogućnosti primene stečenih […]

Read More
Biljana Đorđević

Biljana Đorđević

/ profesori / 31.05.2019

Profesorka nemačkog jezika Biljana Đorđević diplomirala je na Pravoslavnom teološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pedagoško iskustvo stekla je kao nastavnik verske nastave u nekoliko beogradskih gimnazija. Dalje obrazovanje nastavila je kao gost-student nemačkog instituta u Sibiu (Rumunija) kao i gost-student Evangelističkog fakulteta u Bonu (Nemačka), gde je radila na usavršavanju akademskog nivoa nemačkog jezika. Studije […]

Read More
Isidora Rakić

Isidora Rakić

/ profesori / 31.05.2019

Profesorka engleskog jezika i književnosti Isidora Rakić završila je osnovne studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i master studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo nastavnika sticala je u školama jezika za decu svih uzrasta, državnoj srednjoj školi i privatnoj gimnaziji. Tokom svog radnog angažmana učestvovala je na međunarodnim projektima, u kreativnim radionicama […]

Read More

Tatjana Koluvija

/ profesori / 03.01.2019
Read More

Marija Milić

/ profesori / 03.01.2019
Read More

Ivan Eftimov

/ profesori / 03.01.2019
Read More

Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi