Koliko je važna digitalna pismenost kod dece

/ / Blog, Cambridge, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 30.08.2018

Koliko je važna digitalna pismenost kod dece

Tri tehnike za razvijanje digitalne pismenosti

Pre 25 godina, pojam pismenosti se odnosio samo na pisanu reč. Danas je ta definicija evoluirala, tako da biti pismen zahteva više od proste interakcije sa tekstom. Danas je izuzetno važna digitalna pismenost kod dece.

Zadatak nastavnika je postao još teži – mi moramo da negujemo sposobnost prilagođavanja promenljivom medijskom prostoru i da istovremeno sačuvamo veštine pisanja kod učenika u najčistijem obliku. Postoje jednostavni proverene tehnike učenja koje možete preduzeti da pripremite đake za to.

1. Naučite ih da “čitaju” nove medije s razumevanjem

Mnogi nastavnici su počeli da dopunjuju tradicionalni nastavni program različitim stvarima, od video-materijala do članaka na internetu. Ali, prosto dodavanje novog sadržaja nije dovoljno. Potrebno je da deci ugradimo i dodatni skup veština koji će im omogućiti da pažljivo čitaju sadržaj sa takvih medija. Verovali ili ne, ovo se može postići uz pomoć lekcija koje su vam već na raspolaganju – uz malu doradu.

Baš kao što dekonstruišemo teme, radnju i perspektive u književnosti, možemo i da naučimo decu kako da dešifruju digitalne medije. Kada prvi put upotrebite infografiku ili video-klip na času, tražite od učenika da analiziraju njihov način funkcionisanja i vrstu medija – njihov žanr i formu.

Analizirajte motive, pristrasnost i namere – šta je autor sadržaja želeo da postigne? Proučite kontekst – da li mesto i vreme nastanka sadržaja pružaju važne indicije? Razgovarajte o pozitivnim i negativnim stranama korišćenja slika ili video-snimaka u pričanju priče, nasuprot korišćenju teksta.   

2. Pomozite učenicima da stvaraju tekst i “majstorišu” na njemu

Pisanje i čitanje su kreativni zadaci koji zahtevaju sastavljanje i razlaganje reči, ili “majstorisanje”. Kako se razvija digitalna pismenost kod dece, alati koji su na raspolaganju postaju sve brojniji, kao i pozornice na kojima mogu da grade.

Napravite jednostavne alate za čas, recimo, fleksibilne opšte rubrike, koje će omogućiti deci da sami odaberu teme, objavljuju zbornike tekstova, pesme ili video-snimke svake nedelje, i neka to rade redovno. Naime, ovi kratki naručeni zadaci ne samo da izgrađuju literarnu izdržljivost i sigurnost u svoje umeće već i potcrtavaju iterativnu prirodu pisanja.

digitalna pismenost kod dece

3. Ponudite im smernice kako bi postali odgovorni građani digitalnog sveta

Naša generacija je naglavačke bačena u digitalno doba – i morala je da se u njemu snalazi kako zna i ume. Međutim, mi smo prva generacija nastavnika koja ima moć i odgovornost da oblikuje način na koji će buduće generacije koristiti iste alate kako bi postale savesni građani digitalnog sveta.

Za mlađe učenike, to počinje interaktivnim razgovorima o najboljim načinima za korišćenje uređaja. Iskoristite prostor učionice da problematizujete pitanja kao što su koliko vremena je prikladno provesti ispred ekrana, da li je bezbedno koristiti tablet dok hodamo, kao i šta treba raditi ako nam se neko obrati dok ga koristimo.

Za starije učenike, kojima je upotreba digitalnih oruđa za komunikaciju, saradnju i blogovanje već bliska, tema treba da bude kako izbeći plagiranje, koje pristupe i kriterijume treba koristiti za pronalaženje kvalitetnih online resursa i kako pružati i primati konstruktivne povratne informacije. Videćete da su ovakvi razgovori još delotvorniji kada su pojačani učenjem u praksi.  

Možete da isplanirate čas na kom učenici treba da daju jedni drugima povratne informacije o stilu pisanja. Počnite tako što ćete im reći da odaberu i objave rečenicu koju treba prepraviti. Recite učenicima da treba da predlože različite strategije pisanja kako bi poboljšali rečenice i za samo nekoliko minuta, imaćete čitavo brdo predloga.

Ova vežba deci omogućava praksu za učešće u digitalnom svetu u kontrolisanim uslovima kako biste mogli da im budete mentor u veštini konstruktivne kritike. Samo zamislite praktične implikacije ovog malog zadatka, od navigacije kroz komentare na sajtovima, preko interakcije sa prijateljima na Instagramu, do neke buduće saradnje sa kolegama. Plus, iako čitanje i pisanje na internetu možda deluje efemerno, digitalna pismenost kod dece jača svest da naše reči mogu da vide milioni i da one mogu zauvek ostati sačuvane.