Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

ŽIVOTNE VEŠTINE

ZABAVNO I EFIKASNO UČENJE

Svet se višestruko promenio još u prošlom veku. Zašto je onda obrazovanje ostalo isto?

Stari sistem koji je podučavao kroz izolovane predmete između kojih učenik nije bio podstican da traži vezu – danas jednostavno nije primenljiv.

Za dublje učenje, neophodno za uspeh u 21. veku, potreban je interdisciplinaran pristup.

KAKO IZGLEDAJU ZANIMLJIVI ČASOVI?

Sećate li se faze u kojoj je vaše dete postavljalo bezbroj pitanja o svetu koji ga okružuje?

Jedno se nadovezivalo na drugo; odnosila su se na različite stvari istovremeno. Reč je o prirodnoj radoznalosti deteta koja se ogleda u tome da ono svet doživljava holistički. Za razliku od odraslih, koji znanja i činjenice razvrstavaju u odvojene kategorije, dete sve povezuje sa svim.

Sad dolazi pravi obrt:

Najuspešniji savremeni metodički pristupi utvrdili su da je takav pristup učenju najefikasniji i najprilagođeniji potrebama 21. veka.

Reč je o multidisciplinarnom učenju.

Umesto da se određena tema predaje samo na jednom predmetu, ona se učeniku izlaže i iz perspektive drugih predmeta. Tako se, na primer, o Drugom svetskom ratu ne uči samo na časovima istorije, već se on sagledava i iz perspektive geografije, matematike, književnosti.

Interdisciplinarni pristup nastavi takođe podstiče saradnju učenika i nastavnika u malim grupama gde se diskutuje o fenomenima koji se proučavaju.

Zanimljivi časovi

Na taj način učenik se ohrabruje da razumeva veze između različitih događaja i pojava i tako stekne celovitu sliku o svetu.

Cilj je da učenik bude sposoban da znanje stečeno u školi primeni u praktičnim situacijama i realnim uslovima.

Korelacija u nastavi predstavlja jedan od najnaprednijih metodičkih pristupa koji priprema učenike za 21. vek, a mape znanja (istraživačke mape) omogućavaju deci da razumeju povezanost između matematičkih, naučnih i društvenih tema.

Zahvaljujući softveru koji koristimo u Savremenoj osnovnoj školi, učenici mogu da se kreću kroz mrežu tema. Klikom na određeni pojam, otvaraju se drugi pojmovi iz različitih oblasti koji su sa njim u vezi. Svaki pojam sadrži informacije o sebi u vidu lekcije, a i časovi u Savremenoj su isto tako povezani.

Tako učenik na jednostavan i savremen način ima priliku da koristi interdisciplinaran pristup.

 

ZABAVNA MATEMATIKA

Učenje matematike za mnoge đake predstavlja aktivnost kojoj se i ne raduju previše.

Ali zašto matematika ne bi bila zabavna matematika?

U Savremenoj osnovnoj školi primenjuju se različite igre u nastavi matematike kako bi se deci od samog upoznavanja sa brojevima i različitim matematičkim operacijama i zadacima predstavila matematika kroz igru i zabavu i na taj način sprečila početna odbojnost prema ovoj nauci.

Cilj zabavne matematike jeste da đake prvake, kao i učenike viših razreda, pripremi za usvajanje osnovnih matematičkih znanja, koja će kasnije nadograđivati u višim razredima.

Učenje matematike kroz igru i zabavu osposobljava đake za razumevanje različitih matematičkih koncepata koje će kasnije moći da primene u praksi u drugim oblastima.

Zabavna matematika približava deci ovu nauku na jedan drugačiji način gde se matematika predstavlja kroz igru i na taj način se podstiče veće interesovanje za matematičko obrazovanje i dečja radoznalost za različite računarske operacije.

Kako bi se matematika što bolje naučila i razumela, u Savremenoj osnovnoj školi koristi se najmodernija tehnologija koja pomaže da se nova matematička znanja što lakše usvoje i primene. Pomoću različitih robota koji se koriste u nastavi đaci će usvojiti i razviti dodatna znanja iz matematike. Na ovaj način matematika se predstavlja kao jedna zabavna aktivnost koja pomaže da se formira naučni pogled na svet.

ucenje matematike kroz zabavu

Predavači u našoj školi nastoje da se kod dece razvije matematička radoznalost i da se matematika predstavi kao zabavna nauka. Kroz različite matematičke mozgalice, zabavne načine učenja brojeva i tablice množenja, zanimljive crteže i slike za usvajanje znanja iz oblasti geometrije itd. deca će veoma lako steći matematičku kulturu koja je potrebna za uspešan dalji tok obrazovanja.

Razmišljanje „out of the box”

Korelativni pristup omogućava učenicima da sintetišu znanje dobijeno iz različitih predmeta, pomaže im da razviju veštine koje se mogu koristiti u različitim disciplinama, poboljšava komunikacijske sposobnosti, uči ih samostalnosti u istraživanju. Sve ovo su osobine koje se razvijaju tokom čitavog života; stoga je veoma važno da se deci usade na samom početku njihovog obrazovanja.

Interdisciplinarnost priprema učenike za svet budućnosti, u kom će jedna od najpoželjnijih osobina biti „razmišljanje izvan kutije”, odnosno:

  • sposobnost kreativnog rešavanja problema.

Istraživanje pokazuje da korelacija u učenju:

Novogodišnja predstava u domaćoj radinosti je zabava bez premca

Savremeni učenici i njihovi učitelji napravili su praznični kolaž bajki koji je oduševio sve.

Kreativni časovi baleta i gitare za razvoj umetničkih talenata učenika

Dodatne aktivnosti za učenike Savremene osnovne škole su brojne, a neke od omiljenih su časovi baleta i gitare. Obe aktivnosti su podsticajne i zdrave i služe kao pozitivna sportsko-umetnička dopuna radu u školi.

Praznične radosti: mirisne i mekane poslastice članova kulinarske sekcije

Sekcija u kojoj se posebno razvijaju životne veštine, u koje spadaju i one kulinarske, ponovo je učinila da hodnicima Savremene osnovne škole zamiriše nešto lepo. Naime, mali kulinari su uz pomoć učiteljice oprobali prepoznatljivi recept iz vremena njihovih baka i prabaka – čuvene medenjake.

Humanost nema cenu, zato krenimo u zajedničku akciju

Donacije za tri praznične humanitarne akcije su sa uspehom prikupljene. Učenici i njihovi roditelji su pokazali velikodušnost i solidarnost tako što se odazvali u velikom broju.

Učenici Savremene: „Pandemija nas je zbližila, a povratak u školu smo jedva dočekali”

Pandemija koronavirusa unela je različite promene u živote učenika. Kako bismo saznali na koje načine su učenici Savremene osnovne škole reagovali na promene u školskom i porodičnom životu, sprovedena je fokus grupa sa učenicima šestog razreda.

Biologija na neobičan način: savremeni učenici uče od savremenog gimnazijalca

U Savremenoj gimnaziji učenici su, bez sumnje, puni perspektive. Imaju priliku da uče na stvarno drugačiji način, što utiče na širenje njihovog znanja, pri čemu se podstiče i zdrava ličnost. Da dokaže da su ove teze i više nego tačne, imao je priliku Aleksandar, učenik I-1 u Savremenoj gimnaziji. 

Global education week u Savremenoj – Vreme je za istraživačke zadatke

Od 16. do 21. novembra u Savremenoj osnovnoj školi održala se Nedelja globalnog obrazovanja (Global Education Week). Reč je o međunarodnoj inicijativi za podizanje svesti o globalnom obrazovanju kao alatu za solidarnost i promene i pozivu na zajedničko preispitivanje našeg sveta. 

Slatke poslastice savremenih kulinara: miris i ukus koji plene

Jesen je uveliko stigla, a žute dunje mame svojim mirisom. Nakon što su učenici učestvovali u pravljenju jesenjih radova od lišća, šišarki i žireva, došli su na red drugi zabavni zadaci – da se oprobaju i kao mali kulinari.

Nova savremena školska praksa – razvijanje zajedništva u odeljenjima starijih razreda

Početkom novembra započeta je jedna savremena školska praksa koja se tiče razvijanja zajedništva u odeljenjima starijih razreda. Ideja je da svi učenici u razredu rade na tome da skupe što više pozitivnih poena na kraju polugodišta ili školske godine, za šta će dobijati adekvatne nagrade.

POJAČAVA PODJEDNAKO RAZVIJANJE LEVE I DESNE STRANE MOZGA ZA 70%
POVEĆAVA SPOSOBNOST REŠAVANJA PROBLEMA ZA 75%
POBOLJŠAVA REŠAVANJE LOGIČKIH ZADATAKA ZA 80%
OJAČAVA SPOSOBNOST UČENIKA DA PREDLOŽI VIŠE REŠENJA ZA PROBLEM ZA 85%

Dobro došli u uzbudljivi svet znanja bez granica!

Prijavite se

Upis za generaciju 2021/22. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »