Podrška tehnologije

Primena najsavremenijih tehnologija koje poboljšavaju kvalitet obrazovanja

Primena savremenih tehnologija u nižim razredima osnovne škole ima nekoliko ciljeva:

 • da proces usvajanja znanja učini interaktivnim, dinamičnim i efikasnijim;
 • da od učenika napravi informatički pismene pojedince sposobne da odgovore na razvoj tehnologije koji budućnost donosi;
 • da olakša rad učitelja i ostavi im više vremena za direktan rad sa učenicima.

Učionice Savremene osnovne škole moderno su opremljene i pažljivo dizajnirane. One predstavljaju Intelligent Classroom pristup, koji je već dao izuzetne rezultate u Savremenoj gimnaziji.

Sve učionice poseduju interaktivne, pametne table. Reč je o elektronskim napravama koje omogućavaju dinamičnu prezentaciju i multimedijalnu nastavu, čime proces učenja postaje zanimljiviji i efikasniji. Nastava se prati na tabletima i laptop računarima, koji predstavljaju online sveske koje su učeniku stalno na raspolaganju.

Stari Latini su govorili: „Ponavljanje je majka mudrosti.” Naši đaci imaju pristup online platformi, što znači da nastavu mogu pratiti sa bilo kog mesta, a lekcije pogledati koliko god puta žele.

 

BEZ TEŠKE TORBE U ŠKOLU

Teške torbe prepune knjiga i svezaka su veliki napor, naročito za mlađe osnovce, čije telo još nije dovoljno razvijeno i snažno. Umesto toga, domaći zadaci se u Savremenoj šalju putem interneta – preko Platforme za podršku učenju (DL platforme). Zadaci se ne zapisuju u sveske, niti morate da opominjete decu da ih ne zaborave – sve što je potrebno su tablet ili laptop, internet konekcija i – kroz nekoliko klikova, vaše dete šalje domaći svom nastavniku.

DA VAŠE DETE NIKADA NE ZABORAVI DA URADI DOMAĆI ZADATAK

Roditelji i učenici redovno dobijaju obaveštenja o urađenim i neurađenim zadacima za odgovarajuću nedelju. Putem mejla i SMS poruka, bićete obavešteni koje zadatke je vaš školarac završio, a koje još treba da napiše. Takođe, aktivan je i podsetnik koji napominje koji su to zadaci kojima uskoro ističe rok, a nisu završeni.

Na kraju svake nastavne nedelje roditelji i učenik dobijaju obaveštenje o urađenim/neurađenim zadacima iz tekuće nedelje i zadacima za sledeću nedelju. Roditelji se posebno obaveštavaju o broju domaćih zadataka koje njihovo dete nije uradilo. Platforma omogućava da vaša deca nikada ne zaborave svoj domaći i da vi budete u toku sa njihovim ispunjavanjem obaveza.

ELEKTRONSKI DNEVNIK – DA UVEK BUDETE U TOKU

Roditelji imaju stalan uvid u razvoj svog deteta kroz digitalni dnevnik, u kom se, osim ocena, nalaze svi podaci o postignućima, napretku i procesu obrazovanja učenika.

DOSTUPNOST 24/7

Elektronski dnevnik dostupan je roditeljima i učenicima 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji. Koristeći korisničko ime i lozinku koje vam dodeljuje škola, pristupate portalu gde imate uvid u dnevnik.

LIČNI PROFIL UČENIKA

Školovanje nisu samo ocene, već i sve one nastavne i vannastavne aktivnosti koje ne mogu da budu upisane u tradicionalni dnevnik.

Zahvaljujući povećanom broju rubrika, elektronski dnevnik omogućava  beleženje svih učeničkih aktivnosti. U njemu se uvek mogu pogledati:

 • Ocene
 • Učestvovanje u vannastavnim događajima
 • Angažovanje u volonterskim akcijama
 • Lična postignuća u životu škole
 • Ispunjavanje nastavnog plana i programa
 • Pohvale i kritike
 • Kontrolni i pismeni zadaci
 • Opravdani/neopravdani časovi

Navedene rubruke čine kompletan profil učenika i omogućavaju učiteljima, školskom psihologu i pedagogu da odaberu prave načine za još bolji napredak učenika.

Podaci iz dnevnika automatski se šalju nastavnom osoblju u slučaju da učenikove ocene odstupaju od njegovog profila – bilo da su više ili niže, pa razredni starešina može da obavesti roditelje i preduzme odgovarajuće korake.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »