Kombinovani plan i program

Najbolje od oba obrazovna programa

Kombinovani program predstavlja jedinstvenu kombinaciju nacionalnog programa i međunarodnog programa Kembridž univerziteta.

Nastava se odvija isključivo na engleskom, dok je kurikulum napravljen tako da sadrži sve lekcije iz nacionalnog plana i programa, plus diferencijalne lekcije: one koje ne postoje u nacionalnom programu, već samo u Cambridge programu.

Pogledajte spisak svih predmeta Kombinovanog programa u tabeli ispod:

Obavezni predmeti – nacionalni program

Obavezni predmetI razredII razredIII razredIV razred
Srpski jezik
180
180180180
Matematika180180180180
Engleski jezik72727272
Svet oko nas7272//
Priroda i društvo//7272
Likovna kultura36727272
Muzička kultura36727272
Fizičko vaspitanje108108108108

Obavezni izborni predmeti – Nacionalni program

Obavezni izborni
predmeti – Nacionalni program
I razredII razredIII razredIV razred
Verska nastava ili Građansko vaspitanje36363636

Izborni predmeti – nacionalni program

Izborni predmetI razredII razredIII razredIV razred
Projektna nastava36
Čuvari prirode/Od igračke do računara/Narodna tradicija363636

Obavezni predmeti – Cambridge program

 IIIIIIIV
English as a Second Language36363672
Cambridge Global Perspectives72727272
Digital literacy36363636

Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada za prvi ciklus osnovnog obrazovanja

Oblici obrazovno-vaspitnog radaI razred
II razred
III razred
IV razred
Čas odeljenskog starešine36363636
Dopunska nastava36363636
Dodatna nastava///36
Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne - prema godišnjem planu rada škole)36-7236-7236-7236-72
Prijavite se

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »