Kombinovani plan i program

Najbolje od oba obrazovna programa

Kombinovani program predstavlja jedinstvenu kombinaciju nacionalnog programa i međunarodnog programa Kembridž univerziteta.

Nastava se odvija na srpskom i engleskom jeziku, dok je kurikulum napravljen tako da sadrži sve lekcije iz nacionalnog plana i programa, plus diferencijalne lekcije: one koje ne postoje u nacionalnom programu, već samo u Cambridge programu.

Pogledajte spisak svih predmeta Kombinovanog programa u tabeli ispod:

Obavezni predmeti – nacionalni program

Obavezni predmetI razredII razredIII razredIV razred
Srpski jezik
180
180180180
Matematika180180180180
Engleski jezik72727272
Svet oko nas7272//
Priroda i društvo//7272
Likovna kultura36727272
Muzička kultura36727272
Fizičko vaspitanje108108108108
Digitalni svet36363636

Obavezni izborni predmeti – Nacionalni program

Obavezni izborni
predmeti – Nacionalni program
I razredII razredIII razredIV razred
Verska nastava ili Građansko vaspitanje36363636

Obavezni predmeti – Cambridge program

 IIIIIIIV
English as a Second Language36363672
Cambridge Global Perspectives72727272
Digital literacy36363636

Drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada

Oblici obrazovno-vaspitnog radaI razred
II razred
III razred
IV razred
Čas odeljenskog starešine36363634
Dopunska nastava36363636
Dodatna nastava///36
Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne - prema godišnjem planu rada škole)36 – 7236 – 7236 – 7234 – 68
Nastava u prirodi7 – 10 dana godišnje7 – 10 dana godišnje7 – 10 dana godišnje7 – 10 dana godišnje
Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »