Najsavremenija škola za savremene osnovce

Savremena škola za savremene osnovce

Obrazovanje za 21. vek

Od prvog školskog časa pa sve do male mature, kroz osam nezaboravnih školskih godina, učenici Savremene osnovne škole biće u prilici da uživaju stičući znanje na savremen način – kako jedino i priliči deci 21. veka.

Sinteza naprednih metodičkih pristupa čini nastavni proces u Savremenoj raznovrsnim, bogatim i podsticajnim. Zbog ovoga vaše dete od najranijeg perioda usvaja ključnu sposobnost za uspeh u 21. veku: strast za celoživotnim učenjem.

Savremen pristup edukaciji

  • Učenje na osnovu afiniteta
  • Razvijanje pamćenja, koncentracije i fokusa
  • Refleksivno učenje
  • Multidisciplinarni časovi
  • Eko-osvešćeno obrazovanje
  • Harvardov program za razvoj višestruke inteligencije

Učenici Savremene dobijaju mnogo više od svojih vršnjaka na svim poljima obrazovanja. Ljubazni i pre svega stručni učitelji se prema svojim učenicima postavljaju na takav način da u njima probude i podstaknu talente i kreativnost.

Koristeći najsavremenije tehnologije, učenici Savremene su već u startu nekoliko koraka bliže onom što svi želimo da postanu – obrazovane i zrele osobe, digitalno pismene i spremne za vreme koje nam predstoji.

Personalizovan pristup

Savremena je kreirana na osnovu stavova roditelja i najviših kriterijuma u pogledu obrazovanja kad je reč o njihovoj deci. Centralno mesto roditeljskih želja je koncept personalizovanog obrazovanja koje će svako dete prihvatiti sa radošću. Ne samo da će im ovakav vid obrazovanja pružiti veštine i iskustvo kakvo im je neophodno za 21. vek već će moći da se razvijaju i napreduju u smerovima koji sami biraju i žele.

Personalizovani program podrazumeva da se pažljivo prate aktivnosti svakog učenika tokom svakog časa. Na taj način učitelji u Savremenoj mogu bolje da prate razvoj deteta i da blagovremeno pruže sve bitne povratne informacije. To je vrlo značajno, jer povratna informacija je potrebna učenicima kako bi shvatili šta je sledeće što ih čeka; šta su uradili kako treba, a na čemu još treba da porade.

Personalizovan pristup prema svakom učeniku

Tehnologija u obrazovanju

Učionice Savremene osnovne škole moderno su opremljene i pažljivo kreirane. One predstavljaju Intelligent Classroom modele koji su jedinstveni proizvod naše Savremene gimnazije, gde su već dale značajne rezultate.

Sve učionice poseduju interaktivne, pametne table. Reč je o elektronskim napravama koje omogućavaju dinamičnu prezentaciju i multimedijalnu nastavu, čime proces učenja postaje zanimljiviji i efikasniji. Pored interaktivne table, najmlađi osnovci imaju priliku da uče i na zabavnim interaktivnim stolovima i na interaktivnom podu.

Celokupna nastava se prati na tabletima i laptop računarima, koji predstavljaju online sveske koje su učeniku stalno na raspolaganju. Samim tim, učenike Savremene neće opterećivati teške torbe prepune knjiga i svezaka.

Savremena tehnologija za brže učenje i razumevanje naučenog

ZABAVAN I INTERAKTIVAN PROSTOR ZA AKTIVNE UČENIKE

Učionice sa fleksibilnim rasporedom sedenja na ergonomskim stolicama i najsavremenijom opremom za učenje i aplikacijama za efikasno usvajanje znanja specijalno su napravljene za decu uzrasta od 7 do 11 godina.

Prostor u kom se odvija nastava kreiran je tako da se učenik istovremeno podstiče na slobodnu komunikaciju sa drugima tokom nastave, ali i da lako pronađe svoj kutak mira u kom može da se fokusira na samostalno rešavanje zadataka predviđenih personalizovanim modelima. Uz pomoć nastavnika, deca istražuju, eksperimentišu i sarađuju sa svojim školskim drugarima na zajedničkim zadacima, u učionicama koje se lako transformišu u zavisnosti od potreba nastavnog procesa.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »