Učionice - igraonice

Savremeno opremljene učionice u funkciji najkvalitetnijeg obrazovanja kroz zabavu

U Savremenoj osnovnoj školi sve je podređeno učenicima i cilju da oni dobiju najkvalitetnije moguće obrazovanje. Samim tim, učionice su koncipirane tako da isprate savremen i personalizovan pristup obrazovanju tokom svakog školskog časa. Isto tako, najmlađim učenicima želimo da usadimo ljubav prema školi, a to je najbolje uraditi na takav način da učionice ne predstavljaju sterilne, hladne objekte, već interaktivno okruženje gde se uči kroz zabavu.

Intelligent Classroom koncept podrazumeva učionice koje su tehnološki unapređene i opremljene najnovijim edukativnim tehnologijama, kako bi doprinele kvalitetnijem i efektivnijem učenju. One predstavljaju spoj modernog i udobnog prostora i napredne tehnologije. Učenici u njima dobijaju potpuno drugačiji i značajno kvalitetniji doživljaj učenja.

Savremene učionice za savremeno obrazovanje

Nove generacije učenika odrastaju uz digitalne tehnologije; za njih je digitalni jezik „maternji” i koriste ga svakodnevno, te su im tradicionalni modeli prenošenja znanja i učionice bez novih tehnologija odbojni i nezanimljivi.

Prepoznajući potrebe dece 21. veka, Savremena je svoje učionice opremila tako da podržavaju savremene načine učenja i da odgovaraju potrebama dece kao što su primena novih tehnologija, interneta i različitih vrsta softvera u učenju i dostupnost multimedijalnih izvora znanja.

Takođe, ove učionice predstavljaju udobno okruženje sa ergonomskim elementima koje se umnogome razlikuje od klasičnih učionica. Takvo okruženje podstiče razvoj kritičkog i problemskog mišljenja, kao i interaktivno, kreativno i učenje kroz igru i realizaciju projekata, oslobođeno prostornih i vremenskih ograničenja.

Principi koji važe u pametnim učionicama Savremene:

Fleksibilnost – Veoma je važno da deca tokom trajanja nastave sede u udobnim i ergonomskim stolicama koje drže kičmu u ispravnom položaju i omogućavaju im da se bez fizičkih napora na potpuno zdrav način fokusiraju na aktivnosti na času.

Interaktivnost – Od interaktivne table, preko interaktivnih stolova, pa sve do interaktivnog poda, učionice su osmišljenje tako da učenici mogu da uče na bezbroj zanimljivih načina, kroz igru i zabavu.

Kreativnost – Savremena podstiče dečju maštu i radoznalost, jer se na takav način stvaraju mladi ljudi koji će kreativnost moći da primene u bilo kojoj oblasti kojom se sutra budu bavili – kao i u svakodnevnom životu.

Motivacija – Putem personalizovanih programa, sva deca dobijaju priliku da iskažu svoje potencijale. Na taj način će biti motivisanija da uče i škola im neće predstavljati napor – već nezaboravno iskustvo.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »