Ciljevi, zadaci, ishodi

sigurnim korakom u svet znanja i učenja

Opšti cilj Plana i programa za prvi ciklus osnovnog školovanja je da učenicima omogući kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, kroz koje usvajaju jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, zdravstvene, ekološke i informatičke kompetencije neophodne za život u dinamičnom društvu 21. veka.

Znanja, veštine, stavovi i vrednosti koje učenik usvaja omogućavaju mu da uspešno ispunjava sopstvene potrebe i interese, razvija sopstvenu ličnost i potencijale i poštuje druge osobe i njihov identitet, potrebe i interese. Školovanje u Savremenoj treba da omogući učenicima da u budućnosti postanu odgovorni pojedinci koji uzimaju aktivno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i doprinose demokratskim, poslovnim i kulturnim tokovima  društva.

Ciljevi, zadaci i rezultati školovanja od I do IV razreda:

 • razvoj intelektualnih kapaciteta i znanja neophodnih za razumevanje prirode, društva, sebe i sveta u kome žive, u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima učenika;
 • podsticanje i razvoj fizičkih i zdravstvenih sposobnosti dece i učenika;
 • osposobljavanje za rad, dalje obrazovanje i samostalno učenje, u skladu sa načelima stalnog usavršavanja i načelima celoživotnog učenja;
 • osposobljavanje za samostalno i odgovorno donošenje odluka koje se odnose na sopstveni razvoj i budući život;
 • razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;
 • omogućavanje uključivanja u procese evropskog i međunarodnog povezivanja;
 • razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja prirode i životne sredine;
 • usvajanje, razumevanje i razvoj osnovnih socijalnih i moralnih vrednosti demokratski uređenog, humanog i tolerantnog društva;
 • uvažavanje pluralizma vrednosti i omogućavanje, podsticanje i izgradnja sopstvenog sistema vrednosti i vrednosnih stavova koji se temelje na načelima različitosti i dobrobiti za sve;
 • razvijanje radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i etničke i verske tolerancije, jačanje poverenja među decom i učenicima i sprečavanje ponašanja koja narušavaju ostvarivanje prava na različitost;
 • poštovanje prava dece, ljudskih i građanskih prava i osnovnih sloboda i razvijanje sposobnosti za život u demokratski uređenom društvu;
 • razvijanje i negovanje drugarstva i prijateljstva, usvajanje vrednosti zajedničkog života i podsticanje individualne odgovornosti.

Nastavni planovi, ciljevi, zadaci i kompetencije za prvi ciklus osnovnog obrazovanja

Preuzmite ciljeve, zadatke, ishode i kompetencije za I, II, III i IV razred i upoznajte se detaljno sa onim što će vaš osnovac učiti u Savremenoj osnovnoj školi:

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »