Bez stresa

U Savremenoj deca uče sa zadovoljstvom i bez stresa

Savremena želi da svakom svom učeniku pruži nezaboravno iskustvo osmogodišnjeg školovanja tokom kog će naučiti mnogo i razviti ljubav prema sticanju znanja bez stresa.

Stres je negativna pojava sa kojom se susreću ljudi svih generacija, ali je u periodu kada deca polaze u školu izrazito štetan. Zbog toga želimo da našim školarcima pružimo takvu atmosferu da ni u jednom trenutku svojih školskih dana ne osete negativan pritisak od učitelja, nastavnika i onoga što se od njih traži i očekuje.

PROGRAM PRILAGOĐEN UČENIKU

Najveći saveznik na tom putu nam je personalizovan plan i program koji se skrojen za svako dete prema njegovim afinitetima i mogućnostima. Kada se na taj način pristupa deci, onda se svako od njih oseća prihvaćenijim, srećnije je zbog svojih uspeha i zadovoljno dolazi u školu svakog dana. Bez stresa, dete tokom učenja mnogo bolje shvata materiju i stvara ljubav prema sticanju znanja za ceo život.

Trudimo se da decu maksimalno poštedimo rigidnih i bespotrebnih metoda koje nanose više štete nego koristi. Mlađi osnovci se od prvog dana školovanja podstiču da uče sa razumevanjem, a ne da memorišu činjenice koje će kasnije samo reprodukovati. Takođe, učenici se motivišu da domaće zadatke završavaju na vreme, a jedan deo njih se zajednički rešava na časovima ili tokom dodatne nastave, kako bi deca kod kuće imala više vremena za igru i odmor.

Nastavnici Savremene odabrani su uz posvećivanje velike pažnje svim aspektima znanja, iskustva i ličnosti kandidata za naš tim, a jedan od presudnih uslova u selekciji bio je način ophođenja sa decom. Svi naši nastavnici pre svega vole decu i sposobni su da sa svakim detetom razviju dublji emotivni odnos; da prepoznaju njihove želje i mogućnosti i da ih bez pritiska podstiču da uče sa zadovoljstvom.

PODRŠKA PSIHOLOGA I PEDAGOGA

Mlađim osnovcima je sve vreme na raspolaganju podrška stručnih lica u vidu psihologa i pedagoga koji im kroz razgovor i savete pomažu da se bolje snađu i lakše odgovore obavezama. U slučaju pojave stresa, ovi vrhunski stručnjaci će detetu pomoći da ga prevaziđe bez nepotrebnih problema, nakon čega će odlazak u školu i učenje ponovo predstavljati neizmerno zadovoljstvo.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »