Zdrave misli

Usvajanje društvenih i etičkih normi koje formiraju svakog učenika

Period od prvog do četvrtog razreda je veoma važan za svako dete, jer u ovom periodu osnovci stiču osnovna znanja i izgrađuju sebe kao ličnost.

Čitanje, pisanje, sabiranje i oduzimanje nisu sve što škola može i treba da ponudi učeniku. Smatramo da društvene i etičke norme koje formiraju svakog učenika treba da prožimaju sve školske aktivnosti. Obaveze u Savremenoj osnovnoj školi uključuju upoznavanje najmlađih osnovaca sa humanističkim vrednostima koje od njih stvaraju odgovorne i poštovane pojedince.

Savremeni učenici imaće nebrojene prilike da sagledaju zašto je sve važno da uvažavaju druge i da brinu o okolini, odnosno – da imaju zdrave i pozitivne misli.

Osobine koje od najmlađih osnovaca prave odgovorne pojedince:

Empatija

 

Organizovane volonterske akcije i druge nastavne i vannastavne aktivnosti omogućavaju deci da steknu veoma važnu osobinu – da poštuju druge i pomažu im. Školarci koji nauče da poštuju druge vršnjake i trude se da unaprede okolinu u kojoj žive su oni školarci koji će u budućnosti biti spremni da menjaju svet nabolje.

Briga o okolini

Savremeni osnovci usmereni su ka sticanju ekološke svesti i vođenju računa o planeti na kojoj živimo. Učenici razvijaju potrebu za aktivnim delovanjem kad je reč o zaštiti okoline kroz odgovorno odlaganje smeća, korišćenje recikliranih materijala i biranje alternativnih vidova transporta, pa i preduzimanje širih društvenih akcija.

Samopouzdanje

U 21. veku nemoguće je uspeti bez vere u svoja znanja. Zato je usađivanje samopouzdanja kod dece uzrasta od 7 do 11 godina od presudnog značaja za njihovu budućnost. Kroz projektnu nastavu i interdisciplinarne časove, školarci će naučiti da veruju u svoje znanje, kao i kako da to isto znanje efikasno primene.

Osim toga, školovanje u Savremenoj osnovnoj školi učenicima obezbeđuje i razvoj brojnih transverzalnih veština kao što su komunikacija, kolaboracija i rešavanje problema, što im daje snagu da se sa svakim izazovom suoče spremno i kreativno i tako ga uspešno savladaju.

Konstantna motivisanost

Čovek se uči dok je živ. Obrazovanje ne prestaje po završetku škole i iz tog razloga deci još od malih nogu treba usaditi motivaciju za konstantno usavršavanje i napredak.

Drugačiji, savremeni pristup nastavi koji se neguje u Savremenoj kod učenika razvija radoznalost za sticanje novih znanja i volju za rad na sopstvenom usavršavanju.

 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »