Plan i program

Cambridge osnovno obrazovanje za uzrast od 5 do 11 godina

Cambridge Primary je obrazovni program za osnovce do 4 razreda koji kombinuje svetski program nastao na Cambridge univerzitetu sa specijalno obučenim nastavnicima i međunarodnom proverom znanja.

Vrhunsko obrazovanje iz ključnih oblasti

Cambridge Primary program je kreiran tako da odgovori na  potrebe dece širom sveta.  Kroz inovativne i napredne nastavne pristupe ovaj program razvija znanje, razumevanje i veštine u tri oblasti:

 • English as a second language
 • Mathematics
 • Science
 • Cambridge Global Perspectives
 • Cambridge    Global Perspectives

English as a Second Language

Cambridge engleski osposobljava vaše dete da komunicira pouzdano i efikasno na ovom jeziku. Učenik takođe razvija sposobnost kritičkog mišljenja i razumevanja informacija iz različitih medija i tekstova.

Vaš osnovac ovladava engleskim jezikom na osnovu najpoznatijeg plana i programa koji je specijalno osmišljen tako da bude uspešan u bilo kojoj kulturi i da pripremi decu za međukulturno razumevanje.

Mathematics

Cambridge nastavni plan i program za matematiku strukturiran je tako da istražuje pet oblasti: broj, geometriju, meru, prikupljanje podataka i rešavanje problema.

Vaše dete se upoznaje sa principima, obrascima, sistemima, funkcijama i odnosima kako bi na pravi i potpun način usvojili važno matematičko znanja koje ume da samostalno da primeni. Na ovaj način osnovac razvija holističko razumevanje predmeta koje mu omogućava da spozna potencijalne i ulogu matematike u svetu koji ga okružuje.

Science

Cambridge nastavni plan i program iz nauke obuhvata četiri oblasti:

 • naučno istraživanje
 • biologiju
 • hemiju i
 • fiziku

Pored znanja iz biologije, hemije  i fizike, vaše dete ovladava i osnovnim naučnim principima i postupcima: razmatranje ideja, procena dokaza, planiranje, istraživanje, beleženje i analiza podataka.

U ovaj program takođe spada i razvijanje ekološke svesti kao i istorija.

Šta vaše dete dobija?

Ključne prednosti Cambridge Osnovnog programa su u jedinstvenom pristupu koji potiče sa jednog od najuspešnijih svetskih univerziteta. Po završetku ovog programa vaše dete stiče visoke vrednosti akademske i društvene izvrsnosti:

 • Samouverenost u radu sa informacijama i idejama – kako svojim tako i idejama drugih
 • Odgovornost i poštovanje za sebe, druge i okolinu
 • (Samo)refleksivnost i sposobnost za celoživotno učenje
 • Inovativnost i spremnost za nove izazove
 • Intelektualna i društvena angažovanost na stvaranju boljeg sveta za sve

Neka vaše dete postane kreator sveta budućnosti!

Cambridge CheckPoint kao međunarodna potvrda znanja

Po završetku IV razreda, znanje vašeg deteta se proverava putem specijalnog Cambridge testa i obuhvata sledeće oblasti:

 • English as a Second Language
 • Cambridge Global Perspectives (opciono)
 • Cambridge ICT Starters (opciono)

Na taj način učenik dobija Cambridge svedočanstvo o postignućima i procenu akademskog razvitka na osnovu kojeg stičete potpun uvid u napredak svog osnovca, a on može da napreduje na viši nivo: Lower Secondary Cambridge (11-14 godina). 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »