Edukativne aplikacije i online kursevi za multidisciplinarno iskustvo

Učenje podržano edukativnim softverom

Specijalno prilagođene razvoju i potrebama učenika uzrasta od V do VIII razreda, edukativne aplikacije omogućavaju vašem detetu da na napredan i savremen način savladava lekcije. Uz pomoć slike, zvuka i grafike u službi znanja, kreiraju se problemska nastava, projektni časovi i interaktivno okruženje u kom učenik stiče ljubav ka znanju i koristi edukativne potencijale pametnih uređaja.

Aplikacije koje se koriste u Savremenoj

iMovie aplikacija

Zajedno sa drugarima i nastavnicima, osnovac pomoću iMovie aplikacije kreira zanimljive video-priče o različitim temama: od toga kako je proveo dan u školi, preko novih stvari koje je naučio, do beleženja rasta i napretka biljaka koje se gaje u učionici. Posebno zanimljiva uloga ove aplikacije jeste u filmskoj sekciji, gde učenci prave kratke autorske filmove sa jasno podeljenim zaduženjima – dok jedni glume, drugi snimaju, a treći kreiraju scenografiju.

Greenscreen omogućava učeniku da pravi kratke filmove, reportaže i priloge. Efekat zelenog ekrana koristi se u filmovima i na televiziji kako bi stvorio utisak da su glumci na drugoj planeti ili da se voditelj vremenske prognoze nalazi ispred mape. Na ovaj način osnovci obrađuju mnoštvo tema – od vremena, preko zanimljivih gradova i pejzaža do života na drugim planetama. Uzbudljivi svet znanja i učenja vodi ih na Mesec, u pustinju, preko mora i kopna… Mašta i kreativnost ovde nemaju granice!

greenscreen aplikacija
skitch

Aplikacija Skitch omogućava nastavnicima da na živopisan način predstave učenicima različite lekcije iz srpskog, matematike i prirodnih i društvenih nauka. Skitch nudi mogućnost crtanja po fotografijama i tako omogućava vašem detetu da ispolji svoju kreativnost, ali i da kroz interakciju postane aktivan učesnik nastavnog procesa i tako bolje razume gradivo.

Google aplikacije za obrazovanje

Google aplikacije za obrazovanje imaju za cilj da poboljšaju nastavni proces tako što će olakšati pristup edukativnim materijalima, podržati projektnu nastavu i ubrzati komunikaciju sa učiteljima i nastavnicima. U nastavi učenika od V do VIII razreda koriste se email i chat, zajednički disk za čuvanje dokumenata, aplikacija za postavljanje/predavanje zadataka, kalendar sa važnim datumima u životu škole, kao i odabrani sajtovi. Svaki učenik Savremene dobija svoj nalog putem kog pristupa svim Google aplikacijama koje škola koristi.

Google Earth Google Maps pomažu učenicima da bolje savladaju lekcije iz geografije. Kretanjem po mapi, zumiranjem, korišćenjem reljefnog pregleda i Street Viewa, kao i čitanjem informacija o različitim zemljama, njihovom položaju, klimi, flori i fauni, osnovci na interaktivan način sagledavaju ono što im se predaje i naučeno gradivo pamte duže.

Google Drawing dozvoljava osnovcima da primene geometriju na praktičan način. Kroz crtanje različitih oblika i dijagrama deca se uče kako da obogate svoje referate i prezentacije; da istaknu različite delove u svojim nastavnim materijalima. Tako proces učenja postaje interaktivniji i efikasniji. Ono što je nekada bilo podvlačenje sada je Google Drawing, samo sa daleko većim mogućnostima. Istraživanja su pokazala da učenici  koji imaju ovaj vid interakcije sa gradivom bolje pamte i lakše razumevaju lekcije.

iPad aplikacije u nastavi

U Savremenoj, iPadi koje koriste učenici predstavljaju svojevrsne elektronske sveske koje učenje čine lakšim, zanimljivijim i interaktivnijim. Za  učenike od V do VIII razreda, iPad dolazi sa sledećim instaliranim aplikacijama:

Aplikacije  za biologiju kakve su 3D Cell, 3D Brain i 3D Bones omogućavaju osnovcima da se u potpunosti i slikovito upoznaju sa ljudskim telom i njegovim sastavnim delovima: ćelijama, mozgom i kostima, kao i načinom njihovog funkcionisanja. Zahvaljujući ovim aplikacijama, časovi biologije su ilustrativni, interaktivni i nezaboravni.

iPad aplikacije za matematiku PCalc Lite, iMathematics, Photomath, Mathletics, Geometry Pad i Geometry: Constructions Tutor omogućavaju starijim učenicima da se na efikasan i zanimljiv način upoznaju sa matematičkim oblastima: aritmetikom, algebrom i geometrijom. Uz ovakve podsticaje, matematika ne predstavlja bauk, već nešto što učenici Savremene rade sa zadovoljstvom.

Još jedan predmet od kog su ranije učenici često zazirali uz pomoć iPad aplikacija postaje nešto što sa nestrpljenjem iščekuju. Aplikacije kao što su ChemCrafter, Periodic Table, Elemental i Chemist Free čine hemiju zabavnom i interaktivnom. Bilo da grade svoju laboratoriju ili učestvuju u kreativnim eksperimentima, osnovci na podsticajan način usvajaju važna znanja iz ovog predmeta.

Učenje istorije i geografije podržano je aplikacijama kakve su History of the World, WWII Lite: History Challenge, European Exploration, Five Thousand Years, Learn World Geography i Museums of the World, pomoću kojih učenici stiču znanja iz određenih istorijskih epoha, otkrivaju nove svetove u istraživačkim ekspedicijama, upoznaju se sa starim civilizacijama… U isto vreme, osnovci imaju prilike da se obaveste o glavnim gradovima, svetskim rekama, planinama i jezerima, kao i da virtuelno posete svetske muzeje i vide dela umetnika iz različitih zemalja i epoha.

S obzirom na to da je Savremena Cambridge osnovna škola, najzastupljeniji jezici u njoj su srpski i engleski. Pored drugog raznovrsnog nastavnog materijala za engleski jezik, časovi engleskog jezika obogaćeni su aplikacijama koje olakšavaju učenje i usavršavanje ovog jezika: Dictionary, Kindle, Inkling, TED, TED Books i Audible.

Učenje ostalih jezika podržano je aplikacijama kakve su Duolingo, Learn with Babbel i Bilingual Dictionaries.

Aplikacije za usvajanje znanja iz IT-ja kakve su Treehouse, Udacity, Hopscotch, Swifty i Emaze omogućavaju učenicima da se upoznaju sa osnovama veb dizajna i divelopmenta, razvoja aplikacija i baza podataka i kreiranja video-igara. Na taj način osnovci razvijaju informatičku pismenost i upoznaju se sa jednom od najprofitabilnijih oblasti današnjice.

Aplikacije iz „Izvrnute učionice” čine učenje zabavnim kao gledanje edukativnih emisija na televiziji. Khan Academy kursevi donose nezaboravne lekcije iz matematike, biologije, hemije, fizike, umetnosti, istorije, IT-ja, muzičkog… koje će učenici zauvek pamtiti. Tu je takođe i Coursera, sa kursevima iz najrazličitijih oblasti koji će pobuditi radoznalost osnovaca i naučiti ih važnim stvarima.

Interaktivni kvizovi za proveru znanja

Napredak vašeg osnovca redovno se proverava različitim metodama propisanim planom i programom. Međutim, tu su i zabavni načini provere znanja zbog kojih učenici Savremene nikad ne strepe od ispitivanja. Aplikacija Edmondo postavlja istraživačke zadatke učenicima i angažuje ih da učestvuju u edukativnim igrama i takmiče se u kvizovima i diskusijama.

Kahoot! dozvoljava nastavnicima da na kraju svake lekcije naprave online kviz koji svi učenici mogu raditi istovremeno i upoređivati svoje rezultate.

Ispitivanje nikad nije bilo zabavnije.

Savremena tehnologija kao sredstvo celoživotnog učenja

Raznovrsne aplikacije imaju za cilj da nastavni proces učine interaktivnim i omoguće učeniku da bude njegov aktivni učesnik tako što će biti angažovan i zainteresovan. Uz različite pristupe učenju koje ove aplikacije donose, kao i kroz mnoštvo oblasti koje pokrivaju, budi se i podstiče učenikova radoznalost, koja razvija u njemu celoživotnu ljubav prema učenju i upoznaje ga sa alatima koji mu omogućavaju kasnije samostalno usavršavanje.

Krajnji rezultat: Radoznala deca koja znaju kako da uče samostalno!

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »