Zdrave misli

Temeljne vrednosti za odgovorne pojedince

U Savremenoj osnovnoj školi čvrsto se veruje da su društveni i etički razvoj deteta podjednako važni kao i sticanje znanja iz predmeta kakvi su srpski, matematika, fizika, biologija. Cilj kvalitetnog obrazovnog procesa koji učenici dobijaju u Savremenoj osnovnoj školi jeste savladavanje svega što je predviđeno nastavnim planom i programom, ali i usvajanje temeljnih humanističkih vrednosti koje će od naših učenika napraviti odgovorne i poštovane pojedince.

Tokom školovanja učenici stiču osobine koje im omogućavaju da prema okolini i drugima imaju odnos poštovanja i uvažavanja, da brinu o okolini, da kreativno doprinose društvu čiji su članovi, da imaju afirmativan odnos koji im pomaže u rešavanju različitih životnih izazova. Jednom rečju, učenici Savremene osnovne škole imaju zdrave misli.

Koje osobine odlikuju naše  osnovce?

 

Altruizam i empatija

Kroz različite nastavne i vannastavne aktivnosti kao što su organizovanje volonterskih akcija, humanitarne manifestacije i rad na poboljšanju društvenih uslova, osnovci stiču važnu osobinu: želju za aktivnim pomaganjem drugima i poštovanjem tuđih osećanja.

Pojedinci koji poštuju drugo biće i trude se da poboljšaju okolinu u kojoj žive jesu oni koji pokreću svet i doprinose da on postane bolje mesto za sve. Učenici Savremene osnovne škole usvajaju vrednosti i obrasce ponašanja koji im to i omogućuju.

Ekološka svest i briga o okolini

Kako je Savremena osnovna škola zelena škola, tako su i njeni učenici kroz različite nastavne i vannastavne aktivnosti, radionice i volonterske akcije usmereni ka očuvanju planete na kojoj živimo i brizi o njoj. Sticanjem svesti o poštovanju drugih živih bića i vođenjem računa o tome kakvu planetu ostavljamo potomcima, učenici razvijaju potrebu za aktivnim delovanjem na zaštiti okoline. Ovo delovanje ispoljava se u svakodnevnom životu, kroz odgovorno odlaganje smeća, korišćenje recikliranih materijala i biranje alternativnih vidova transporta, kao i kroz preduzimanje širih društvenih akcija.

Vera u sebe i sopstvene sposobnosti

Za  uspeh u 21. veku, pored znanja i veština, neophodna je vera u svoje  sposobnosti. Zahvaljujući naprednom učenju i temeljnom obrazovanju koje steknu u Savremenoj osnovnoj školi, njeni učenici veruju u svoja znanja. Takođe, zahvaljujući učenju u realnim okolnostima kroz projektnu nastavu i interdisciplinarne časove, oni su takođe uvereni u svoju sposobnost da znanja koja imaju uspešno primene. Osnovci tokom školovanja stiču i čitav niz transverzalnih veština – komunikacije, kolaboracije, rešavanja problema – što im daje dodatnu snagu da se sa svakim izazovom suoče spremno i kreativno i tako ga uspešno savladaju.

Stalna težnja ka usavršavanju

Učenici Savremene osnovne škole uče da obrazovanje ne prestaje kada se završi škola, već uvek traje. Za uspeh u 21. veku neophodno je stalno raditi na sopstvenom usavršavanju. Zahvaljujući konceptu celoživotnog učenja koji je jedan od temelja nastavnog procesa u Savremenoj osnovnoj školi, njeni učenici razvijaju ljubav prema učenju, radoznalost kad je reč o novim znanjima i sredstva samostalnog usvajanja novih informacija. Sve ovo čini da oni i po završetku škole ne prestaju da rade na sopstvenom usavršavanju i napretku, što predstavlja i jednu od glavnih odlika kreativnih lidera budućnosti.

Pravilan rad za uspešne pojedince

Zahvaljujući pravilnom radu, učenici Savremene osnovne škole usvajaju vrednosti i mišljenja na osnovu informisanosti i iskustva, bez predrasuda i slepog verovanja. Misli i ideali koje nose u sebi omogućavaju im da ispoljavaju pozitivne obrasce ponašanja u budućnosti i tako sa uspehom savladaju svaki izazov i kreativno doprinesu stvaranju pozitivnih vrednosti u svetu u kom žive.

Zdrave misli – za zdrava dela.

 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »