Kombinovani program

Pametan spoj nacionalnog i svetskog

Kombinovani program dostupan je jedino u Savremenoj osnovnoj školi i predstavlja jedinstvenu kombinaciju nacionalnog programa i međunarodnog programa Kembridž univerziteta.

Nastava se odvija na srpskom i engleskom jeziku, dok je kurikulum napravljen tako da sadrži sve lekcije iz nacionalnog plana i programa, plus diferencijalne lekcije: one koje ne postoje u nacionalnom programu, već samo u Cambridge programu.

Pogledajte spisak svih predmeta Kombinovanog programa u tabeli ispod:

 

Obavezni predmeti – nacionalni program

Obavezni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Srpski jezik i književnost180144144136
Strani jezik – engleski jezik72
72
72
68
Likovna kultura72363634
Muzička kultura72363634
Istorija36727268
Geografija36727268
Fizika/727268
Matematika144144144136
Biologija72727268
Hemija//7268
Tehnika i tehnologija7272
7268
Tehničko i informatičko obrazovanje///68
Informatika i računarstvo36363634
Fizičko i zdravstveno vaspitanje + OFA108108108102
Slobodna nastavna aktivnost36363634

Obavezni Cambridge predmeti

 VVIVIIVIII
English as a Second Language36363636
Cambridge Global Perspectives72727272
Digital literacy72727272

Obavezni izborni predmeti

Obavezni izborni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Verska nastava ili Građansko vaspitanje36363634
Drugi strani jezik72727268

Oblik obrazovno-vaspitnog rada

Oblik obrazovno-vaspitnog radaV razredVI razredVII razredVIII razred
Redovna nastava9369721044988
Dopunska nastava36363634
Dodatni rad36363634
Sekcijedo 36do 36do 36do 36

Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada

Ostali oblici obrazovno-vaspitnog radaV razredVI razredVII razredVIII razred
Čas odeljenjskog starešine36363634
Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne – prema godišnjem planu rada škole)36 – 7236 – 7236 – 7234 – 68
Ekskurzija1 – 3 dana godišnje1 – 3 dana godišnje1 – 3 dana godišnje1 – 3 dana godišnje
Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »