Kombinovani program

Pametan spoj nacionalnog i svetskog

Kombinovani program dostupan je jedino u Savremenoj osnovnoj školi i predstavlja jedinstvenu kombinaciju nacionalnog programa i međunarodnog programa Kembridž univerziteta.

Nastava se odvija isključivo na engleskom, dok je kurikulum napravljen tako da sadrži sve lekcije iz nacionalnog plana i programa, plus diferencijalne lekcije: one koje ne postoje u nacionalnom programu, već samo u Cambridge programu.

Pogledajte spisak svih predmeta Kombinovanog programa u tabeli ispod:

 

Obavezni predmeti – nacionalni program

Obavezni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Srpski jezik180144144136
Matematika144
144
144
136
Engleski jezik72727268
Likovna kultura72363634
Muzička kultura72363634
Istorija36727268
Geografija36727268
Fizika/727268
Biologija72727268
Hemija//7268
Tehnika i tehnologija7272
72/
Tehničko i informatičko obrazovanje///68
Informatika i računarstvo363636/
Fizičko (i zdravstveno) vaspitanje12612610868
UKUPNO: A9189541008884

Obavezni Cambridge predmeti

 VVIVIIVIII
English as a Second Language36363636
Cambridge Global Perspectives72727272
Digital literacy72727272

Obavezni izborni predmeti

Obavezni izborni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Verska nastava / Građansko vaspitanje36363634
Strani jezik 272727268
Izabrani sport///54
UKUPNO: B108108108136
UKUPNO: A+B1026106211161020

Oblik obrazovno-vaspitnog rada

Slobodne nastavne aktivnostiV razredVI razredVII razredVIII razred
Crtanje, slikanje i vajanje36363634
Hor i orkestar / crtanje, slikanje, vajanje36363634
Svakodnevni život u prošlosti36363634
Dopunska nastava36363634
Dodatna nastava36363634
UKUPNO: V36363634
UKUPNO: A+B+V1062109811521054

Ostali oblici obazovno-vaspitnog rada

Ostali oblici obrazovno-vaspitnog radaV razredVI razredVII razredVIII razred
Čas odeljenjskog starešine36363634
Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne – prema godišnjem planu rada škole)36363634
Prijavite se

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »