Jačanje kritičkog mišljenja

procena, analiza, sinteza

Prema definicijama modernih pedagoga, kritičko mišljenje spada u više sfere mišljenja i strukturalno je povezano sa drugim sferama mišljenja kakve su logičko, kreativno i pojmovno.

Kritičko mišljenje omogućava analizu, interpretaciju, evaluaciju i selekciju informacija, što je u informatičkoj eri kakva je 21. vek od ključnog uslova za akademski i profesionalni uspeh.

Stariji osnovci nalaze se u uzrastu u kom se razvija samosvest, javljaju uverenja i stavovi i stiče mogućnost samostalnog prosuđivanja informacija.

Upravo zato jedan od ciljeva obrazovnog procesa u Savremenoj jeste jačanje kritičkog mišljenja kod učenika.

Zašto je kritičko mišljenje važno?

Kada je reč o školovanju, kritičko mišljenje pomaže učenicima da ostvare bolje rezultate tako što:

  • postaju samouvereniji i sigurniji u sebe;
  • omogućava povezivanje znanja iz različitih oblasti;
  • pruža uvid u primenu naučenog u realnim okolnostima;
  • ojačava timski duh.

Učenici koji umeju da analiziraju i selektuju informacije sigurniji su u njihovom povezivanju i primeni, a takođe su i spremniji da saslušaju mišljenje svoji drugara i na taj način donose odluku na osnovu informisanosti, a ne predrasuda.

Razvijeno kritičko mišljenje, dakle, ne samo da omogućava akademski i profesionalni uspeh već i doprinosi da učenici izrastu u odgovorne i savesne pojedince.

Kako se jača kritičko mišljenje kod učenika Savremene?

Čitav nastavni proces – od interdisciplinarnih časova, preko interaktivnog prostora, do ostale moderne tehnologije – usmeren je na to da učenika motiviše da postane aktivan partner u nastavnom procesu koji postavlja pitanja umesto mehaničkog bubanja definicija. To je jedan od glavnih puteva jačanja kritičkog mišljenja kod učenika Savremene.

Pored ovoga, u nastavi se koriste i sledeće proverene metode koje pomažu izgradnji i snaženju ovog tipa mišljenja kod učenika od V do VIII razreda:

Tehnika mozgalica

Predstavlja asocijativno nizanje reči i pojmova oko jednog glavnog pojma. Obično se koristi na početku rada, kada nastavnik obavesti učenike o čemu će biti reči na času. Učenici govore iz glave asocijacije koje ta lekcija budi u njima i povezuju je sa pojmovima i idejama o kojima su već učili, što omogućava nastavniku da vidi stepen njihove informisanosti. Na osnovu učeničkih asocijacija, prilagođava se i tok časa.

Brainstorming

Reč je o tehnici koja se najviše koristi tokom projektne nastave. Timovi učenika asocijativno predlažu različite pristupe i rešenja za zadati problem. Na taj način, procenjuju se predložena rešenja, razvija diskusija i podiže učenička pažnja. Učenici se pripremaju za aktivno delovanje i usvajanje novih znanja.

Pro et contra

Ova tehnika, koja potiče još od grčkih sofista, izuzetno je efektna i u današnjem obrazovnom procesu. Učenici se dele u grupe za i protiv i, uz usmeravanje moderatora (nastavnika), obrađuju važne i provokativne teme. Na taj način, osnovci se maksimalno angažuju, uče se da zauzmu i artikulišu stav, ali i da se svaki problem može sagledati iz najmanje dva ugla.

Tehnika suđenja

Blisko je vezana sa pro et contra postupkom. Nastavnik podstiče učenike da samostalno razmišljaju o sadržaju lekcija, da vrednuju naučeno i raspravljaju o njegovom značaju; drugim rečima – da kritički prosuđuju o činjenicama. Uloga nastavnika veoma je važna, jer on svojim instrukcijama raspravu vodi ka zaključcima.

Za učenike koji slobodno misle

Razvijeno kritičko mišljenje veoma je važno za kasniju profesionalnu i akademsku budučnost vašeg deteta i zato učenici Savremene iz škole izlaze sa snažnom sposobnošću aktivnog mišljenja.

Osposobljavanje učenika da misle samostalno i slobodno, lišeni predrasuda, jeste glavni cilj obrazovnog procesa. Na taj način stvaramo odgovorne pojedince spremne da na kreativan način doprinesu poboljšanju sveta u kom živimo.

Dozvolite vašem detetu da slobodno misli.

 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »