Projektna nastava

timski rad, kritičko mišljenje, rešavanje problema

Jedna od najvažnijih veština u 21. veku jeste sposobnost rada u grupama i na projektima. Upravo zato u osnovi nastavnog procesa za starije osnovce u Savremenoj leži projektna nastava.

Vaš osnovac učestvuje u projektnim zadacima gde se teme prilagođene njegovom uzrastu obrađuju iz različitih perspektiva i gde on kroz lični doprinos u rešavanju zadataka bolje savladava gradivo. Projektna nastava podrazumeva rad u grupi na rešavanju zadataka koje je nastavnik postavio. U odnosu na klasičnu nastavu, projektna nastava poboljšava:

  • Kritičko mišljenje za 75%
  • Umeće rešavanja problema za 80%
  • Timski rad za 85%

Kako se projektna nastava izvodi u Savremenoj?

Projektna nastava predstavlja metodu aktivne nastave i njen cilj je razvijanje multidisciplinarnih kompetencija kakve su komunikacija, rešavanje problema, rukovanje podacima i informacijama, digitalna pismenost i preduzetničke sposobnosti.

Jedan od osnovnih načina izvođenja projektne nastave u Savremenoj su interdisciplinarni časovi. Kroz korelaciju i saradnju nastavnika različitih predmeta, učenici se dele u timove sa jasno podeljenim ulogama, sa ciljem da reše zadatke koji povezuju prirodne i društvene nauke, jezike i umetnost. Kroz primenu multidisciplinarne metodologije, učenici timski rade na pronalaženju rešenja.

Na taj način uče se da samostalno preduzimaju korake u cilju ostvarivanja rezultata.

Tipovi projekata

Projekti na kojima učenici učestvuju razlikuju se prema uzrastu učenika, predmetu i tipu projekta. Neki projekti podrazumevaju i praktične aktivnosti kako bi bili uspešno realizovani i prezentaciju širem krugu ljudi na školskim priredbama i izložbama. Drugi su više teorijskog usmerenja i podrazumevaju predlaganje i obrazlaganje rešenja za različite probleme.

Projekti iz društvenih nauka često predstavljaju osmišljavanje akcija kojima se doprinosi društvu i okolini, dok su za prirodne nauke karakteristični projekti koji se bave ispitivanjem hipoteza i izvođenjem eksperimenata.

Bez obzira na tip projekta, svi oni zahtevaju od učenika definisanje problema, formulisanje cilja, izbor odgovarajuće metodologije i podelu zaduženja u timu. Na taj način, učenici ovladavaju ključnim akademskim i organizacionim sposobnostima neophodnim za uspeh u 21. veku.

 

LEGO STEAM laboratorija i dodatne sekcije

Projektna nastava primenjuje se i u različitim vannastavnim aktivnostima. U LEGO STEAM laboratoriji učenici kroz timski rad rešavaju različite zadatke, od jednostavnijih do složenijih, te tako napreduju od nižih ka višim nivoima.

Takođe, i ostale aktivnosti, bilo da je reč o pripremi recitala, predstava, plesnih nastupa ili školskog glasila, funkcionišu po principu projekata, gde svaki učenik ima svoje zaduženje i doprinosi ostvarenju zacrtanog cilja.

Projektna nastava za veštine 21. veka

Ovakav vid nastave predstavlja jedan od najnaprednijih metodičkih postupaka, čiji je cilj da decu osposobi za obavljanje različitih akademskih i profesionalnih uloga u modernom svetu.

Kroz timski rad na projektima učenici stiču vredne sposobnsti:

  • komunikacije,
  • kolaboracije,
  • rešavanja problema i
  • multidisciplinarnosti.

Da naša deca budu spremna za budućnost.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »