Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

plan i program

od petog do osmog razreda

Nastava u Savremenoj osnovnoj školi izvodi se po planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koji se neprekidno obogaćuje savremenim nastavnim materijalima i kreativnim radionicama.

Ministarstvo prosvete
Obavezni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Srpski jezik180144144136
Matematika144
144
144
136
Engleski jezik72727268
Likovna kultura72363634
Muzička kultura72363634
Istorija36727268
Geografija36727268
Fizika/727268
Biologija72727268
Hemija//7268
Tehnika i tehnologija7272
//
Tehničko i informatičko obrazovanje//7268
Informatika i računarstvo3636//
Fizičko (i zdravstveno) vaspitanje72727268
UKUPNO: A864–972900–1000936884
Obavezni izborni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Verska nastava / Građansko vaspitanje36363634
Strani jezik 272727268
Izabrani sport//5454
UKUPNO: B108108144136
UKUPNO: A+B972100810801020
Izborni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Informatika i računarstvo//3634
Hor i orkestar / crtanje, slikanje, vajanje/3636/
UKUPNO: V/363634
UKUPNO: A+B+V972104411161054

Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti

Ostali oblici obrazovno-vaspitnog radaV razredVI razredVII razredVIII razred
Čas odeljenjskog starešine36363634
Dopunska nastava36
Dodatna nastava36
Slobodne nastavne aktivnosti (učenik bira jednu od ponuđenih):
1. Čuvari prirode
2. Svakodnevni život u prošlosti
3. Crtanje, slikanje i vajanje
4. Hor i orkestar
5. Šah
36
Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne – prema godišnjem planu rada škole)36
Prijavite se

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »