Sigurnim korakom u svet budućnosti

Prava priprema za buduće izazove

U Savremenoj osnovnoj školi vaš školarac uspešno završava svoje osnovnoškolsko obrazovanje i ispunjava uslove za upis u najbolje domaće i međunarodne srednje škole. Ali i više od toga: on stiče znanja, veštine i uverenja koji će mu omogućiti da se uspešno nosi sa različitim izazovima budućnosti i da se ne boji napretka, već da ga smelo prihvati i usmerava na opštu korist.

 

Kako se vaše dete priprema za budućnost?

Aktivna nastava

Sposobnost saradnje sa drugima i timski rad na rešavanju problema jedna je od glavnih odlika profesionalnog i akademskog sveta 21. veka. Aktivna nastava ne samo da je omogućila vašem osnovcu da na napredan način stiče nova znanja već mu je i pružila priliku da radi u uslovima koji su vrlo slični modernim i realnim načinima obavljanja posla.

Sve ovo zajedno omogućava učeniku da se pripremi za buduće profesionalne izazove i tako smelo zakorači u budućnost.

Transverzalne veštine

U brzo rastućem i promenljivom svetu 21. veka nije dovoljno samo puko znanje, već se od pojedinca zahteva i čitav niz tzv. prenosivih – transverzalnih veština, koje omogućavaju da se znanje primeni na kreativan i efikasan način. Transverzalne veštine omogućavaju ljudima da se njima služe u različitim kontekstima, od ličnog do profesionalnog. U njih spadaju: moć komunikacije i saradnje, intelektualni kapaciteti, tehnička znanja i ogranizacione sposobnosti.

Učenici Savremene osnovne škole razvijaju ove važne osobine zahvaljujući učenju na realnim primerima i praktičnom iskustvu i tako se pripremaju da se uspešno nose sa različitim profesionalnim izazovima koje budućnost nosi.

Digitalna pismenost

U 21. veku pismenost više ne podrazumeva samo čitanje i pisanje već i poznavanje rada na računaru, osnova programiranja i uopšte rada sa digitalnim tehnologijima. Kroz časove informatike, rad u STEAM laboratoriji, pohađanje dodatnih IT kurseva i svakodnevno korišćenje savremenih edukativnih aplikacija, učenici Savremene osnovne škole stiču važna digitalna znanja koja će im omogućiti da na najbolji i najkreativniji način iskoriste potencijal novih tehnologija u budućnosti.

Celoživotno učenje

Već danas, potreba za stalnim usavršavanjem pojedinca je od izuzetne važnosti. U svetu budućnosti to će biti imperativ. Upravo zato, cilj nastavnog procesa u Savremenoj osnovnoj školi nije puko prenošenje znanja, već razvijanje ljubavi prema celoživotnom učenju. Osposobiti učenike da samostalno stiču znanja i usaditi im težnju ka stalnom usavršavanju i intelektualnu radoznalost znači pripremiti ih da budu uspešni profesionalci i ostvareni ljudi u budućnosti. Učenici Savremene osnovne škole ne samo da imaju ljubav ka učenju koja ih ne napušta ni po završetku školovanja već u svojim rukama drže sredstva i tehnike učenja koji im omogućavaju samostalno sticanje i procesiranje novih informacija, što čini da se njihov intelektualni razvoj nastavlja i u budućnosti.

Pouzdan sistem etičkih vrednosti

Za zdravu i uspešnu budućnost važna su znanja, veštine i različite osobine; međutim, od izuzetnog značaja je i pouzdan sistem etičkih vrednosti i ličnih uverenja. Takav sistem omogućava pojedincu da svoje delovanje usmeri na opštu koristi i napredak čitavog društva.

Učenici Savremene osnovne škole iz škole izaze sa izraženim i razvijenim sistemom humanističkih vrednosti. Kroz različite humanitarne akcije, oni su razvili altruizam i empatiju; zahvaljući radionicama i ekološkim poduhvatima, oni poseduju svest o važnosti očuvanja okoline.

Odrastanje u podsticajnoj atmosferi u kojoj se neguje drugarstvo i podrška oni postaju samouverene ličnosti koje poštuju druge i cene vrednost prijateljstva. Sve ovo omogućava učenicima O. Š. “Savremena” da budu odgovorni pojedinci koji će doprineti boljoj budućnosti za sve nas.

Uspešni ljudi su srećna deca

U Savremenoj osnovnoj školi, učenici  se pripremaju za svet budućnosti na prirodan način i bez stresa. Najvažnija lekcija koju nose sa sobom po završetku školovanje jeste da nikada ne zaborave da se igraju i raduju onako kako su to radili u Savremenoj osnovnoj školi. Na taj način, oni čuvaju dete u sebi, a najuspešniji i najsrećniji odrasli ljudi postali su to upravo zahvaljući tome što su sačuvali dečje radosti u sebi.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »