Savremena škola za savremene generacije

obrazovanje za 21. vek

Da bi bilo kvalitetno, obrazovanje mora da bude prilagođeno vremenu u kom živimo. Ovaj vek je doba velikih promena u poslovanju, tehnologiji, pa i učenju. Zato u Savremenoj vaše dete dobija znanja i veštine koje u potpunosti odgovaraju potrebama vremena u kome živi.

Moderna tehnologija, fleksibilan prostor i napredni metodički pristupi imaju samo jedan cilj – da ponude najbolje moguće obrazovanje za vaše dete.

Sinteza naprednih metodičkih pristupa čini da je nastavni proces u Savremenoj raznovrstan, bogat i podsticajan. Zbog ovoga vaše dete usvaja ključnu sposobnost za uspeh u 21. veku: strast za celoživotnim učenjem.

 

Učenje na osnovu afiniteta
Savladavanje akademskih veština
Razvijanje pamćenja, koncentracije i fokusa
Refleksivno učenje
Multidisciplinarni časovi
Eko-osvešćeno obrazovanje
Harvardov program za razvoj višestruke inteligencije

Edukativne aplikacije za napredno učenje

Kroz interakciju sa edukativnim softverom, vaš osnovac kombinuje digitalna znanja sa eksperimentom, programiranje sa osnovama robotike; proverava matematičke formule kroz primenu u praksi, uči istoriju i geografiju pomoću animacije, dok znanja iz književnosti i jezika produbljuje kroz interaktivne priče koje i sam kreira.

Fleksibilan prostor za aktivne učenike

Učionice sa fleksibilnim rasporedom sedenja i najsavremenijom opremom za učenje i aplikacijama za efikasno usvajanje znanja specijalno su napravljene za decu uzrasta od 11 do 15 godina.

Prostor u kom se odvija nastava kreiran je tako da se učenik istovremeno podstiče na slobodnu komunikaciju sa drugima tokom projektne nastave, ali i da lako pronađe svoj kutak mira u kom može da se skoncentriše i samostalno rešava zadatke. Uz pomoć nastavnika, vaše dete istražuje, eksperimentiše i sarađuje sa drugarima na projektima u učionicama koje se lako transformišu u zavisnosti od potreba nastavnog procesa.

Ovo je mesto uređeno po uzoru na Google prostorije i savremene open space kancelarije, prilagođeno učenju i istraživanju tako da odgovori na globalne potrebe 21. veka.

Za uspešno obrazovanje, moramo da poznajemo našu decu

Savremena je škola 21. veka, a to samo znači da je to škola po meri vašeg deteta i njegovih potreba. Stvari koje vaše dete svakodnevno koristi – moderna tehnologija i savremeni softver – ovde su stavljene u službu obrazovanja. Na taj način vaš osnovac na njemu blizak način usvaja važna znanja koja će od njega učiniti uspešnog pojedinca svoga vremena.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »