Ciljevi, zadaci, ishodi

znanja i kompetencije za 21. vek

Cilj plana i programa za drugi ciklus osnovnog obrazovanja jeste da učenicima omogući kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, kroz koje stiču jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, zdravstvene, ekološke i informatičke kompetencije neophodne za život u savremenom i dinamičnom društvu 21. veka.

Kroz razvijanje znanja, veština, stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese, razvija sopstvenu ličnost i potencijale i poštuje druge osobe i njihov identitet, potrebe i interese, školovanje u Savremenoj treba da omogući učenicima da postanu odgovorni pojedinci koji uzimaju aktivno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i doprinose demokratskim, poslovnim i kulturnim tokovima društva.

Ciljevi i zadaci programa školovanja:

– razvoj intelektualnih kapaciteta i znanja neophodnih za razumevanje prirode, društva, sebe i sveta u kom žive, u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima učenika;

– podsticanje i razvoj fizičkih i zdravstvenih sposobnosti dece i učenika;

– osposobljavanje za rad, dalje obrazovanje i samostalno učenje, u skladu sa načelima stalnog usavršavanja i načelima celoživotnog učenja;

– osposobljavanje za samostalno i odgovorno donošenje odluka koje se odnose na sopstveni razvoj i budući život;

– razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;

– omogućavanje uključivanja u procese evropskog i međunarodnog povezivanja;

– razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja prirode i životne sredine;

– usvajanje, razumevanje i razvoj osnovnih socijalnih i moralnih vrednosti demokratski uređenog, humanog i tolerantnog društva;

– uvažavanje pluralizma vrednosti i omogućavanje, podsticanje i izgradnja sopstvenog sistema vrednosti i vrednosnih stavova koji se temelje na načelima različitosti i dobrobiti za sve;

– razvijanje radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i etničke i verske tolerancije, jačanje poverenja među decom i učenicima i sprečavanje ponašanja koja narušavaju ostvarivanje prava na različitost;

– poštovanje prava dece, ljudskih i građanskih prava i osnovnih sloboda i razvijanje sposobnosti za život u demokratski uređenom društvu;

– razvijanje i negovanje drugarstva i prijateljstva, usvajanje vrednosti zajedničkog života i podsticanje individualne odgovornosti.

 

Nastavni planovi, ciljevi, zadaci i kompetencije za drugi ciklus osnovnog obrazovanja

Preuzmite ciljeve, zadatke, ishode i kompetencije za V, VI, VII i VIII razred i upoznajte se detaljno sa onim što će vaš osnovac učiti u Savremenoj osnovnoj školi:

Ciljevi, ishodi i kompetencije – V razred

– Ciljevi, ishodi i kompetencije – VI razred

– Ciljevi, ishodi i kompetencije – VII razred

– Ciljevi, ishodi i kompetencije – VIII razred

 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »