Prepoznavanje i razvijanje talenata

Podsticanje i negovanje učeničke posebnosti i afiniteta

Izazov svakog kvalitetnog obrazovnog procesa jeste da se prepoznaju talenti kod svakog učenika i da se omogući njihovo nesmetano razvijanje. Nastavni proces stoga ne sme da upadne u rutinu: on mora da bude multidisciplinaran i inovativan, stalno osvežavan novim pristupima, različitim prezentovanjem gradiva i drugačijim gledištima i podržan modernom edukativnom tehnologijom. Na taj način učenički talenti i pažnja biće uvek podsticani i budni. To je pravi put za prepoznavanje i razvijanje talenata.

Period od V do VIII razreda nije samo vreme u kom se učenici odlučuju koju će srednju školu ili gimnaziju upisati već i trenutak kada se rađaju interesovanja za različite aktivnosti: od sporta, preko kompjutera, do umetnosti. U Savremenoj, cilj nam je da prepoznamo talenat i potencijal svakog učenika, kao i da im pomognemo da ih oni sami otkriju. Bez obzira na to da li učenik pokazuje dodatno interesovanje za neke od nastavnih predmeta (matematika, jezici, muzičko, likovno, sport) ili vannastavne oblasti i veštine kao što su gluma, međuljudski odnosi, multimedijalne umetnosti, u Savremenoj, kroz redovnu nastavu i bogate vannastavne aktivnosti, svakom učeniku je omogućeno da ispuni svoje afinitete.

Program razvijanja višestruke inteligencije, koji je jedan od pristupa koje negujemo u Savremenoj, omogućava da se raznorodni talenti kod dece otkrivaju na vreme i jačaju sistematski. Ne postoje netalentovana deca, već samo ona kod kojih, zbog jednostranog pristupa, talenti nisu uočeni ni probuđeni. Program za razvoj višestruke inteligencije i posvećeni nastavnici Savremene garant su da će svako dete naći svoj talenat i razviti ga u skladu sa svojim potencijalima. Štaviše, zahvaljujući programu za razvoj višestruke inteligencije, čak i oni talenti za koje ste mislili da ih vaša deca ne poseduju biće probuđeni i razvijeni.
Upoznajte  se sa procesom rada sa talentima koji omogućava učenicima Savremene da postižu sjajne rezultate i budu srećni u tome što rade.

PROCES RADA SA TALENTIMA

Prepoznavanje i razvoj talenata je složen proces i zahteva stručnost i motivisanost nastavnika, kao i personalizovan nastavni program i primenu savremene tehnologije. Proces se može podeliti u pet faza.

1. IDENTIFIKACIJA

Nastavnik kroz rad sa učenikom i posmatranje njegovih afiniteta i sklonosti prepoznaje koji su talenti kod učenika izraženi, a koji su latentni, odnosno postojeći ali nedovoljno razvijeni.

2. OBRAZOVNA REŠENJA

Na osnovu posebnih talenata, za svakog učenika se vrši prilagođavanje nastavnog plana i programa i formuliše predlog dodatnih vannastavnih aktivnosti u cilju što boljeg i efikasnijeg usvajanja gradiva i daljeg razvoja talenta.

Ovo se ostvaruje kroz:

3. AKTIVNOSTI NA ČASU
 • upotreba savremenih nastavnih pristupa i moderne tehnologije;
 • samostalan rad;
 • projektna i problemska nastava;
 • podsticanje logičkog i kreativnog načina razmišljanja;
 • fokusiranje na procese analize i sinteze tokom učenja, a minimalizacija memorisanja informacija;
 • razvoj kreativnosti kroz traženje drugačijeg pristupa problemima;
 • gostovanja predavača;
 • fleksibilan prostor za učenje.

Pored redovne nastave, talenti se posebno razvijaju na odgovarajućim dodatnim sekcijama:

4. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
 • raznovrsne sekcije dodatne nastave;
 • edukativna upotreba interneta;
 • samostalan rad kod kuće;
 • slobodne aktivnosti;
 • istraživačke radionice.

5. MOTIVACIJA UČENIKA

Uzrast od V do VIII razreda je vreme kada učenici pored škole otkrivaju čitav  niz društvenih aktivnosti koje im zaokupljaju pažnju i ponekad odvlače fokus od škole i smanjuju motivaciju za učenje.

Stoga je veoma važno održati i podstaći motivaciju kod učenika. U Savremenoj, sam nastavni proces je takav da interaktivna nastava, savremena tehnologija i učenje u realnim situacijama obezbeđuju da učenicima retko manjka motivacije za učenje. Takođe, kako bismo dodatno učvrstili i još više podstakli želju za učenjem, svaki učenik dobija javne pohvale i može u svakom trenutku da na sajtu škole vidi svoj profil u kom je zabeležen njegov napredak; takođe, sami učenici imaju prilku da vode časove i drže predavanja na različite teme, a tu je i prezentovanje škole na takmičenjima i drugim događajima i nagrađivanje za postignute rezultate.

Talenat se mora prepoznati

Cilj nastavnog procesa i svakog istinskog obrazovanja nije da deci pruži jednostrano znanje i ukalupi ih u postojeće okvire. Naprotiv, potrebno je prepoznati posebnost svakog učenika i omogućiti mu da svoje talente upotrebi slobodno i kreativno, na korist i napredak svoje okoline. Drugim rečima, učenici se moraju osposobiti da stvaraju vrednosti. A da bismo im to omogućili, moramo porepoznati njihove talente i potencijale.

Zahvaljujući pristupu koji se neguje u Savremenoj, možete biti uvereni i u ovu važnu stvar:

Talenat vašeg deteta će biti prepoznat.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »